สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) BBL มูลค่าสูงสุด 21.72 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) BBL มูลค่าสูงสุด 21.72 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
BBL
1 178,000 21,716 122
ASK-F 1 1,101,232 19,272 17.5
BLAND 1 17,000,000 17,680 1.04
AOT 1 85,800 6,442 75.08
SSPF 1 500,000 4,500 9
MAX 1 2,000,000 24 0.01

Back to top button