สมุทรสาคร พบผู้ป่วย “โควิด” ใหม่วันนี้ 127 ราย ยอดรวม 5 วัน แตะ 821 ราย รอผลอีก 2,821 คน

สมุทรสาคร พบผู้ป่วย "โควิด" ใหม่วันนี้ 127 ราย ยอดรวม 5 วัน แตะ 821 ราย รอผลอีก 2,821 คน


นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และนายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร ร่วมแถลงสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรสาครว่า

วันที่ 19 ธ.ค.พบผู้ติดเชื้อ 548 ราย

วันที่ 20 ธ.ค.พบเพิ่มเป็น 694 ราย

วันนี้ 21 ธ.ค.เพิ่ม 127 ราย เป็น 821 ราย

จนถึงเวลา 12.00 น.วันนี้ จังหวัดสมุทรสาครได้ทำการคัดกรองกลุ่มเป้าหมายแล้ว 5,838 ราย โดยตรวจหาเชื้อ 4,688 ราย และตรวจเสร็จแล้ว 1,861 ราย ในจำนวนนี้มีผลบวก 788 ราย ถือเป็น 42% เมื่อรวม 33 รายที่อยู่โรงพยาบาล ถึงรวมเป็นผู้ติดเชื้อทั้งหมด 821 ราย และยังรอผลการตรวจอีก 2,821 ราย

โดยในวันที่ 22 ธ.ค.นี้ มีแผนตรวจกลุ่มเป้าหมายที่บ้านเอื้ออาทรท่าจีนอย่างน้อย 2,500 ราย และตลาดเคหะนาดีอีก 1 พันราย

และวันที่ 23 ธ.ค.จะตรวจกลุ่มเป้าหมายที่ตลาดโกรกกราก อย่างน้อย 1 พันราย ตลาดนัดหอพักแถวมหาชัยนิเวศน์อีก 3 พันราย รวมแล้ว เป้าหมายในระยะ 3-4 วันจะตรวจเพิ่มเติมอีก 10,300 ตัวอย่าง

สำหรับผู้ที่ต้องสงสัยไปสัมผัสตลาดกลางกุ้งตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.เป็นต้นมา สามารถใช้สิทธิตรวจหาเชื้อได้ และผู้ประกอบการที่มีแรงงานต่งด้าวที่ต้องสงสัยเกี่ยวกับกับผู้อยู่ในตลาดกลางกุ้งก็สามารถไปตรวจได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนประชาชนทั่วไปหากมีเหตุสงสัยก็สามารถตรวจที่โรงพยาบาล และถ้าพบว่าติดเชื้อโควิดก็จะไม่เสียค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ระบุว่า แรงงานเมียนมาในจังหวัดที่จดทะเบียนถูกต้องมีจำนวนราว 3 แสนราย ยอมรับว่าศักยภาพการตรวจทั้งหมดคงเป็นไปได้ยาก แต่จะพยายามตรวจให้ได้มากที่สุด โดยเน้นจุดเสี่ยงหรือล่อแหลม

ด้านนายแพทย์อนุกูล กล่าวว่า กลุ่มผู้ที่รักษาอาการในโรงพยาบาล 33 รายจากผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากตลาดกลางกุ้งทั้งหมดจำนวนราว 130 ราย เป็นชาวไทย 29 รายและเมียนมา 4 ราย

โดยส่วนใหญ่มีอาการป่วยเล็กน้อยหรืออาการปานกลาง ซึ่ง 17 รายมาโรงพยาบาลเอง และอีก 14 รายมาจากทีมสอบสวนโรคพบกลุ่มเสี่ยงสูงจึงให้เข้ามาที่โรงพยาบาลจรวจหาพบเชื้อยืนยัน เพื่อป้องกันไม่ให้มีการกระจายของเชื้อ ส่วนอีก 2 รายที่เหลือเป็นการลงพื้นที่คัดกรองเมื่อตรวจหาเชื้อพบก็เชิญมาที่โรงพยาบาล

Back to top button