TWZ บวก 14% รับแผนเพิ่มทุน 6.6 พันล้านหุ้น ลุยขยายธุรกิจ

TWZ บวก 14% รับแผนเพิ่มทุน 6.6 พันล้านหุ้น ลุยขยายธุรกิจ


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราคาหุ้น บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TWZ ล่าสุด ณ เวลา 15.18 น. อยู่ที่ 0.08 บาท บวก 0.01 บาท หรือ 14.29% สูงสุดที่ 0.08 บาท ต่ำสุดที่ 0.07 บาท ด้วยมูลค่าซื้อขาย 1.01 ล้านบาท

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TWZ แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ (28 ธ.ค.) มีมติเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย หลังจากนั้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1.65 พันล้านบาท จากเดิม 990.67 ล้านบาท โดยออกหุ้นใหม่ 6.6 พันล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 0.10 บาท เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) ที่ 3 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นใหม่ ที่ราคาหุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) ระหว่างวันที่ 1-5 มี.ค.64

โดยบริษัทมีแผนที่จะนำเงินจากการเพิ่มทุนไปใช้ในกิจกรรมการลงทุน ได้แก่ การนำเงินไปลงทุน และ/หรือ ชำระค่าหุ้น และ/หรือ ให้กู้ยืมสำหรับโครงการที่อยู่ในแผนงานของบริษัท ทั้งโครงการพัฒนาธุรกิจยานยนต์พลังงานไฟฟ้า ,โครงการพัฒนาธุรกิจสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) ซึ่งประกอบด้วย การให้สินเชื่อประเภทลีสซิ่ง สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ และสินเชื่อเช่าซื้อ เป็นต้น

Back to top button