รัฐบาลตั้งเป้าดัน “เศรษฐกิจสีเขียว” เป็นวาระแห่งชาติ ยกระดับภาคเกษตรไทย สำเร็จใน 5 ปี

รัฐบาลเตรียมดัน “เศรษฐกิจสีเขียว” เป็นวาระแห่งชาติ ยกระดับภาคเกษตรไทย ตั้งเป้าสำเร็จใน 5 ปี


พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy:BCG Model) ว่า รัฐบาลจะยกระดับ การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรของไทย ให้เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากประเทศไทยมีพื้นที่ทางการเกษตรจำนวนมาก แต่ที่ผ่านมาพบปัญหาการผลิตไม่คุ้มค่ากับต้นทุนและพื้นที่ที่ใช้ไป ดังนั้น BCG Model จึงถือเป็นทางเลือกสำคัญที่จะยกระดับการเกษตรที่ใช้พื้นที่น้อย แต่ได้ผลผลิตที่ดีมีความแตกต่าง เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีมูลค่าสูง ลดการพึ่งพาต่างประเทศ และให้ไทยเป็นดินแดนแห่งความปลอดภัยด้านสาธารณสุข สอดคล้องวาระของโลก ในการลดขยะ ลดโลกร้อน รักษาสภาพภูมิอากาศ และเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนวางเป้าหมายที่ชัดเจนและการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมร่วมกัน ที่ประชุมจึงกำหนดแนวทางปฏิบัติให้สามารถไปสู่เป้าหมายได้ภายใน 5 ปี

Back to top button