IND คว้างานที่ปรึกษาเพิ่ม 2 โครงการ มูลค่ารวมเฉียด 16 ลบ.


บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า บริษัทได้ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน จากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร มูลค่าสัญญาประมาณ 4,747,092 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณ 30 เดือน

อีกทั้ง ได้ลงนามสัญญาว่าจ้างงานที่ปรึกษาโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 323 อ.ทองผาภูมิ-อ.สังขละบุรี ตอน บ.ท่าขนุน-เจดีย์สามองค์ จากกรมทางหลวง มูลค่าประมาณ 10,916,660 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณ 450 วัน

Back to top button