SFLEX ตั้ง “พี เอส พลัส คอนซัลติ้ง” ต่อยอดธุรกิจผลิต-จำหน่ายบรรจุภัณฑ์


บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SFLEX เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า เมื่อวันที่ 23 ก.พ.64 บริษัทได้จัดตั้ง บริษัท พี เอส พลัส คอนซัลติ้ง จำกัด เพื่อซื้อ ขาย ผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก นำเข้ามาเพื่อจำหน่าย เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าประเภทฟิล์ม (Film) และฟอยล์ (Foil) สำหรับงานผลิตบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด และตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ด้วยทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท โดย SFLEX ถือหุ้น 99.98% ด้วยเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

Back to top button