COTTO วิ่ง 3% หลังเพิ่มฟรีโฟลทตามเกณฑ์-แนวโน้มยอดขายปี 64 โตต่อเนื่อง!


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราคาหุ้น บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)  หรือ COTTO ล่าสุด ณ เวลา 10.11 น. อยู่ที่ระดับ  1.67 บาท ปรับตัวขึ้น 0.05 บาท หรือ 3.09% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 81.81 ล้านบาท ขณะที่ราคาหุ้นปรับตัวขึ้น 2 วันติดต่อกัน หลังจากวานนี้ปิดตลาดที่ระดับ 1.62 ปรับตัวขึ้น 3.85% 

ทั้งนี้ ราคาหุ้น COTTO ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังจากวันนี้ บริษัทฯ แจ้งว่า บริษัทสามารถแก้ไขการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ของบริษัทได้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด โดยมีการกระจายการถือหุ้นของ Strategic Shareholders ผ่านตลาดหลักทรัพย์ในช่วงที่ผ่านมา และจากข้อมูลปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทล่าสุด ณ วันที่ 3 มีนาคม 2564 บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 10,745 ราย ที่ถือหุ้นรวมกันจำนวน 900,161,060 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 15.10 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดเรียบร้อยแล้ว

โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แจ้งว่า ตามที่ได้ประกาศรายชื่อ COTTO เป็นบริษัทที่มีคุณสมบัติด้านการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วนติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ขึ้นไป ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนพ.ศ. 2558 ว่าด้วยหมวดการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดว่าบริษัทจดทะเบียนต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้วของบริษัท โดยพิจารณาจากรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมสามัญประจำปีของบริษัทนั้น

ทั้งนี้เนื่องจาก COTTO แจ้งว่าได้ดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติการกระจายรายย่อยให้มีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงประกาศให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทราบว่า COTTO มีคุณสมบัติเรื่องการกระจายรายย่อยครบถ้วนตามข้อกำหนดแล้ว

ขณะที่ก่อหน้านี้ นายกิตติพงษ์ โพธิ์ธรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.สยามซานิทารีแวร์ ในเครือ COTTO เปิดเผยว่า กลยุทธ์และทิศทางการตลาดในปี 64 สินค้าสุขภัณฑ์และก๊อกน้ำคอตโต้ยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยตั้งเป้ายอดขายสุขภัณฑ์อัจฉริยะ (Smart Toilet) จะเติบโต 20% จากปี 63 หรือแตะระดับ 450 ล้านบาท ขณะที่มูลค่าตลาดรวม Smart Toilet ในประเทศไทยปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งแบรนด์คอตโต้มีส่วนแบ่งการตลาดในกลุ่มนี้ประมาณ 40-45%

สำหรับแผนการตลาดในปีนี้ของแบรนด์คอตโต้จะนำเสนอแคมเปญ “Smart Toilet นวัตกรรมแห่งสุขอนามัย” ครอบคลุม 5 ด้านเป็นหลัก คือ สะดวกสบาย ,สะอาดปลอดภัย , คุ้มค่า ,ไว้วางใจ , และสบายใจ เพื่อเจาะกลุ่มคนยุคใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี และกลุ่มตลาดคนรักบ้าน ผ่านช่องทั้งทางออนไลน์และหน้าร้าน เพื่อให้สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการที่รวดเร็ว ครอบคุลมบริการทั้งก่อนและหลังการขาย

พร้อมกันนั้น บริษัทยังมีแผนการขยายศูนย์บริการ ให้คำปรึกษา และให้ข้อมูล อะไหล่สุขภัณฑ์-ก๊อกน้ำ (Fixing Center) ในชุมชนเมืองในจังหวัดต่างๆ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยจะเริ่มเปิดสาขาแรกในจังหวัดกระบี่ในเดือน พ.ค.64 นี้

“อีกพฤติกรรมหนึ่งที่คอตโต้ได้ติดตาม และสำรวจตลาดตั้งแต่ช่วง Work From Home ในปีที่ผ่านมา เราพบว่าผู้บริโภคมีความต้องการปรับปรุงบ้านให้เหมาะสมกับการใช้งานรูปแบบใหม่ เช่น การใช้บ้านเป็นที่ทำงาน การเรียนหนังสือ การใช้พื้นที่ร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวตลอดทั้งวัน  โดยห้องน้ำเป็นพื้นที่อันดับต้นๆ ที่เจ้าของบ้านปรับเปลี่ยนให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ เหมาะกับการใช้งานร่วมกันของทุกคนในบ้าน ซึ่งช่วยว่าจะเข้ามาช่วยสนับสนุนความต้องการซื้อของลูกค้า”นายกิตติพงษ์ กล่าว

 

 

 

 

Back to top button