เปิดรายชื่อ “หุ้นปันผล” ซื้อก่อนวัน XD ระหว่าง 23-31 มี.ค.นี้!

เปิดรายชื่อ “หุ้นปันผล” ซื้อก่อนวัน XD ระหว่าง 23-31 มี.ค.นี้!


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ทยอยประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 โดยรอบจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค.2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.2563 รวมถึงประกาศรอบจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งหลังของปี 2563 งวดดำเนินงานวันที่ 1 ก.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563

ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 23-31 มี.ค.2564 ปรากฏว่ามีหลายบริษัทที่ทางคณะกรรมการมีมติประกาศให้มีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด และกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD ซึ่งเป็นวันที่ไม่ได้รับสิทธิเงินปันผล

ดังนั้นนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นที่ต้องการได้รับเงินปันผลจากบริษัทที่ประกาศจ่ายเงินปันผล ควรเข้าซื้อหุ้นหรือถือหุ้นก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย (XD) เพราะจะมีสิทธิรับเงินปันผล แต่หากมีการซื้อวันขึ้นเครื่องหมาย XD แล้ว หรือซื้อหลังวันขึ้นเครื่องหมาย XD ไปแล้วก็จะไม่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่คณะกรรมการอนุมัติ

ทั้งนี้ ทาง “ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” ทำการสำรวจหุ้นที่จะขึ้นเครื่องหมาย XD นับตั้งแต่วันที่ 23-31 มี.ค. 2564 เพื่อให้นักลงทุนที่สนใจในหุ้นปันผลสามารถเข้าไปซื้อหุ้นได้ก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XD เพื่อได้รับสิทธิปันผล
สำหรับหุ้นที่จะขึ้นเครื่องหมาย XD นับตั้งแต่ 23-31 มี.ค. 2564 ได้แก่ 3K_BAT, DHOUSE, TMILL, TSTE, LEE, RCL, CTW, STEC, SYMC, TTA, FSS, SPG, DCON, UPF, RAM, SF, SUC และ TAE

รายละเอียดหุ้นจ่ายเงินปันผลดูจากตารางประกอบ

ตัวอย่างหุ้นจ่ายเงินปันผล อาทิเช่น บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ 3K-BAT ทางคณะกรรมการพิจารณาแล้วอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นเงินรวม 19.60 ล้านบาท จัดสรรจากกำไรสะสม โดยวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล หรือวันขึ้นเครื่องหมาย (XD) วันที่ 23 มี.ค.2564 ส่วนวันจ่ายปันผลวันที่ 14 พ.ค.2564

บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) หรือ LEE ทางคณะกรรมการพิจารณาแล้วอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท คิดเป็นเงินรวม 166.10 ล้านบาท จัดสรรจากผลการดำเนินงานสำหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 โดยวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล หรือวันขึ้นเครื่องหมาย (XD) วันที่ 24 มี.ค.2564 ส่วนวันจ่ายปันผลวันที่ 21 พ.ค.2564

บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) หรือ CTW ทางคณะกรรมการพิจารณาแล้วอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท คิดเป็นเงินรวม 179.06 ล้านบาท จัดสรรจากผลการดำเนินงานสำหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 โดยวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล หรือวันขึ้นเครื่องหมาย (XD) วันที่ 25 มี.ค.2564 ส่วนวันจ่ายปันผลวันที่ 14 พ.ค.2564

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ STEC ทางคณะกรรมการพิจารณาแล้วอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นเงินรวม 457.53 ล้านบาท จัดสรรจากผลการดำเนินงานสำหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 โดยวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล หรือวันขึ้นเครื่องหมาย (XD) วันที่ 25 มี.ค.2564 ส่วนวันจ่ายปันผลวันที่ 28 พ.ค.2564

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) หรือ FSS ทางคณะกรรมการพิจารณาแล้วอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นเงินรวม 34.88 ล้านบาท จัดสรรจากผลการดำเนินงานสำหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 โดยวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล หรือวันขึ้นเครื่องหมาย (XD) วันที่ 26 มี.ค.2564 ส่วนวันจ่ายปันผลวันที่ 17 พ.ค.2564

บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SF ทางคณะกรรมการพิจารณาแล้วอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นเงินรวม 426.38 ล้านบาท จัดสรรจากผลการดำเนินงานสำหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 3 ธ.ค. 2563 โดยวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล หรือวันขึ้นเครื่องหมาย (XD) วันที่ 30 มี.ค.2564 ส่วนวันจ่ายปันผลวันที่ 19 เม.ย.64

Back to top button