หุ้นเทคนิคเด่น – บล.ไอร่า


ESSO

8.70 บาท เป็นแนวต้านสำคัญที่ได้ Break ขึ้นมาเป็นสัญญาณซื้อระยะสั้น ด้วย Volume ที่มีนัยสำคัญสูงมาก ทำให้มีแนวต้านเป้าหมาย หรือ Target ในการขึ้นที่9.35 บาท เป็นอย่างน้อยกลยุทธ์ซื้อเล่นรอบ

แนวรับ 8.70 8.60

แนวต้าน 9.00 9.20

Stop Loss 8.50 บาท

 

 

PTG

21.10 บาท เป็นแนวต้านสำคัญ Double Top ที่พร้อมจะโดน Break เพื่อเป็นสัญญาณซื้อของระยะกลาง ที่จะมีแนวต้านเป้าหมายหรือ Target ใหญ่ที่ 22.60 บาทเป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์รอ Follow Buy เหนือ

21.10 บาท

แนวรับ 20.80 20.60

แนวต้าน 21.90 22.50

Stop Loss 20.40 บาท

 

SPRC

9.50 บาท เป็นแนวต้านสำคัญที่ได้Break ขึ้นมาเป็นสัญญาณซื้อระยะสั้น ด้วย Volume ที่มีนัยสำคัญสูงมาก ทำให้มีแนวต้านเป้าหมาย หรือ Target ในการขึ้นที่10.70 บาท เป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ซื้อเล่นรอบ

แนวรับ 9.60 9.50

แนวต้าน 10.10 10.70

Stop Loss 9.40 บาท

PTTEP

121.00 บาท เป็นแนวต้านสำคัญที่ได้Break ขึ้นมา เป็นสัญญาณซื้อระยะสั้น ด้วย Volume ที่มีนัยสำคัญสูงมาก ทำให้มีแนวต้านเป้าหมาย หรือ Target ในการขึ้นที่132.00 บาท เป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ซื้อเล่นรอบ

แนวรับ 121.00 119.00

แนวต้าน 127.00 131.00

Stop Loss 117.00 บาท

Back to top button