เช็กเลย! ตลท.จับ 5 หุ้นติด Cash Balance เริ่ม 24 พ.ค.64

เช็กเลย! ตลท.จับ 5 หุ้นติด Cash Balance เริ่ม 24 พ.ค. - 2 ก.ค. 2564


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance ได้แก่ บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ KOOL, บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ SKE, ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 หรือ VIBHA-W3, บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ WINMED, บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ WORK เริ่มตั้งแต่ 24 พ.ค. – 2 ก.ค. 2564

Back to top button