IP บวกสวนตลาด! รับแผนลุยผลิตภัณฑ์อาหารเสริม-สุขภาพจาก “กระท่อม”

IP บวกสวนตลาด! ล่าสุด 21.60 บาท หลังเซ็น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลุยวิจัย-ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม-สุขภาพจาก "กระท่อม"


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราคาหุ้นบริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) หรือ IP ณ วันที่ 31 พ.ค.2564 ล่าสุด ณ เวลา 10.31 น. อยู่ที่ระดับ 21.60 บาท ปรับตัวขึ้น 0.40 บาท หรือ 1.89% สูงสุดที่ระดับ 21.90 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 21.40 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 6.82 ล้านบาท

ทั้งนี้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นสวนภาวะตลาดในวันนี้ หลังจาก IP เปิดเผยแผนการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวกับกระท่อม และ สารสกัดจากกระท่อม สู่การผลิตที่ได้มาตรฐานและนาไปใช้ประโยชน์เพื่อการเป็นอาหารเสริม โภชนบำบัด ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพต่าง ๆ ซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ในอนาคต

โดยบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลว่า เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 บริษัทฯ ได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวกับกระท่อม และ สารสกัดจากกระท่อม สู่การผลิตที่ได้มาตรฐานและนาไปใช้ประโยชน์เพื่อการเป็นอาหารเสริม โภชนบำบัด ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพต่าง ๆ

สำหรับบันทึกข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ระยะเวลา 5 ปี จนถึงเดือนพฤษภาคม 2569 โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เพื่อทำการพัฒนาเกี่ยวกับพืชกระท่อมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

สำหรับการร่วมมือในครั้งนี้ จะก่อประโยชน์ด้านสุขภาวะให้กับประชาชนที่ยังไม่มี หรือ เข้าไม่ถึงผลิตภัณฑ์ เวชภัณฑ์ รวมถึงนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมชีวิวิทยาศาสตร์ ตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของความเป็นเลิศด้านการแพทย์และสุขภาพต่อไป

Back to top button