ตลท.จับ 9 หลักทรัพย์ ติด Cash Balance เริ่ม 14 มิ.ย.-23 ก.ค.64


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 : Cash Balance ได้แก่ บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ 7UP,ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 หรือ 7UP-W4,บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ BEAUTY,บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JCK,ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 หรือ JCK-W6,บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ PACO,บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ U และบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ U-P และ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 หรือ U-W4  เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. 2564-23 ก.ค. 2564

อีกทั้งให้ขยายช่วงดำเนินการระดับ 2 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MVP ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. 2564-23 ก.ค. 2564

Back to top button