Stocks of the Town – บล.กรุงศรี

Stocks of the Town - บล.กรุงศรี ปรจำวันที่ 23 มิ.ย2564


CHG

ราคาปิด 3.54

แนวรับ 3.50

แนวต้าน 3.66 , 3.80

Cut loss 3.40

กราฟเป็นทิศทางขาขึ้นและราคายืนเกาะเส้น EMA 10 วันต่อเนื่องรวมถึงเครื่องมือ MACD + RSI ชี้ขึ้นเป็นเชิงบวก

 

INET

ราคาปิด 4.28

แนวรับ 4.24

แนวต้าน 4.40 , 4.60

Cut loss 4.14

กราฟกลับตัวเป็น W shape และราคายืนเหนือเส้น EMA 10 วันได้ตลอด รวมถึงเครื่องมือ MACD +RSI ชี้ขึ้นเป็นสัญญาณเชิงบวก

Back to top button