BAM ตั้ง “บรรยง วิเศษมงคลชัย” นั่งรองประธานบอร์ดอีกตำแหน่ง มีผล 2 ก.ค.

BAM ตั้ง “บรรยง วิเศษมงคลชัย” กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร ให้ดำรงตำแหน่ง รองประธาณกรรมการบริษัท อีกตำแหน่ง มีผล 2 ก.ค.64


บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM  เปิดเผยว่า ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2564 มีมติแต่งตั้ง นายบรรยง วิเศษมงคลชัย กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร ให้ดำรงตำแหน่ง รองประธาณกรรมการบริษัท อีกตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค.64

Back to top button