Stock Daily – บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม

Stock Daily - บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม ประจำวันที่ 20 ก.ค.2564


BUY: MFEC Support: 6.55–6.85 Resistance: 7.05 –7.50 Stop Loss: 6.45

Last Price 6.95 บาท (19/07/2021)

Comment

ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นยืนเหนือกรอบสามเหลี่ยมพร้อมกับมีปริมาณการซื้อขายหนาแน่นเพิ่มขึ้น ลุ้นปรับตัวขึ้นต่อได

 

BUY: UREKA Support: 0.87 –0.89 Resistance: 0.96 –0.99 Stop Loss: 0.85

Last Price 0.89 บาท (19/07/2021)

Comment

ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นแรงหลังแท่งเทียนท ารูป Doji ในวันก่อนหน้าพร้อมกับมีปริมาณการซื้อขายหนาแน่น ลุ้นปรับตัวขึ้นต่อได้

Back to top button