“คลัง” หั่น GDP ปี 64 เหลือโต 1.3% เซ่นพิษโควิดระลอกใหม่

“คลัง” หั่น GDP ปี 64 เหลือโต 1.3% เซ่นพิษโควิดระลอกใหม่ ลุ้นปี 65 ฟื้นตัว 4-5% รับสถานการณ์โควิดคลี่คลาย


สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ปรับลดคาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ของไทยในปี 64 ลงเหลือขยายตัว 1.3% โดยมีช่วงคาดการณ์ 0.8% ถึง 1.8% เมื่อเทียบกับประมาณการครั้งก่อน ณ เดือน เม.ย.64 ที่ 2.3% เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การเดินทางระหว่างประเทศ และจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย

อย่างไรก็ดี การส่งออกสินค้ามีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก ซึ่งในช่วง 5 เดือนแรกมูลค่าการส่งออกสินค้าขยายตัวสูง 14.5% ส่งผลให้คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าของไทยทั้งปี 64 จะขยายตัว 16.6% (ช่วงคาดการณ์ 16.1-17.1%) ปรับเพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์ครั้งก่อนที่ 11%

ส่วนในปี 65 คาดว่า GDP จะเติบโตเร่งตัวขึ้นเป็น 4-5% จากการประเมินว่าสถานการณ์โควิดจะดีขึ้น ทำให้กิจกรรมเศรษฐกิจต่าง ๆ กลับมาทำได้มากขึ้น และการท่องเที่ยวจะฟื้นตัวขึ้นหลังจากมีการเดินทางระหว่างประเทศได้

Back to top button