PTT จับมือ กฟผ. พัฒนาบริหารจัดการเขตระบบโครงข่ายพลังงานอย่างยั่งยืน

PTT จับมือ กฟผ. ร่วมพัฒนาการบริหารจัดการเขตระบบโครงข่ายพลังงาน-แลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้แบบบูรณาการร่วมกันอย่างยั่งยืน


นายอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่า บริษัทฯ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือการบริหารจัดการเขตระบบโครงข่ายพลังงาน ระหว่าง ปตท. และ กฟผ. ซึ่งเป็นความร่วมมือในการบริหารจัดการระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. และระบบส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ในส่วนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณเดียวกัน

ตลอดจนสนับสนุนด้านการประสานงานและการแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้แบบบูรณาการร่วมกัน เพื่อรองรับในพันธกิจหลักของทั้งสองหน่วยงาน ให้มีความสำเร็จ นำมาซึ่งความมั่นคงและความเชื่อถือได้ของระบบโครงข่ายพลังงานและเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบพลังงานของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

Back to top button