หุ้นเทคนิคเด่น – บล.ไอร่า

หุ้นเทคนิคเด่น - บล.ไอร่า ประจำวันที่ 15 ก.ย.2564


IRPC

4.04 บาท เป็นแนวต้าน Neckline ที่มีความส าคัญมากเพราะหากสามารถ Break ได้จะเป็นสัญญาณซื้อขนาดใหญ่มาก ที่คาดว่าจะสามารถทำ New High ได้อย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์ Follow Buy เหนือ

4.04 บาท เล่นรอบใหญ่

แนวรับ 3.96 3.92

แนวต้าน 4.18 4.28

Stop Loss 3.84 บาท

 

TOP

ระดับราคาพร้อมทำ New High เหนือ 50.75 บาท ก็จะเป็นการยืนยันแนวโน้มขาขึ้นระลอกใหม่ ของแนวโน้มในระยะกลาง และคาดว่าจะทยอยขึ้นไปทดสอบแนวต้านด้านบนอีกระลอกใหญ่

กลยุทธ์ซื้อ เล่นรอบใหญ่

แนวรับ 49.25 48.25

แนวต้าน 54.25 58.50

Stop Loss 47.75 บาท

 

SPRC

ระดับราคา ได้มีสัญญาณซื้อหลังจากสามารถ Break แนวต้าน Neckline ของแนวโน้มในระยะกลาง เป็นสัญญาณซื้อขนาดใหญ่ที่จะมีแนวต้านเป้าหมาย หรือ Target ใหญ่ของสัญญาณซื้อระลอกนี้ที่ 10.70 บาท เป็นอย่างน้อยฃ

กลยุทธ์ ซื้อ เล่นรอบใหญ่

แนวรับ 9.35 9.25

แนวต้าน 9.95 10.50

Stop Loss 9.15 บาท

 

IVL

ระดับราคา ได้มีสัญญาณซื้อหลังจากสามารถ Break แนวต้าน Neckline ของแนวโน้มในระยะกลาง เป็นสัญญาณซื้อขนาดใหญ่ที่จะมีแนวต้านเป้าหมาย หรือTarget ใหญ่ของสัญญาณซื้อระลอกนี้ที่ 52.00 บาท เป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ ซื้อ เล่นรอบใหญ่

แนวรับ 44.00 43.50

แนวต้าน 47.00 49.00

Stop Loss 42.50 บาท

Back to top button