บอร์ด CMC ไฟเขียวกู้แบงก์ 656 ลบ. ลุยพัฒนาโครงการ-ผันรุกธุรกิจสินเชื่อ เกาะสกัดสมุนไพร

บอร์ด CMC ไฟเขียวกู้แบงก์วงเงิน 656 ลบ. ลุยพัฒนาโครงการ Cocoon Residence Service Apartment & Commercials พร้อมเดินหน้าสบายปีกลุยธุรกิจใหม่สินเชื่อ-การเงิน เกาะรุกธุรกิจสกัดสมุนไพร


บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) หรือ CMC เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติในหลักการให้กู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินในวงเงินไม่เกิน 656 ล้านบาท ซึ่งรายการเงินกู้ยืมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปพัฒนาโครงการ Cocoon Residence Service Apartment & Commercials ระยะเวลาเงินกู้ไม่เกิน 10 ปีหลักประกัน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง Cocoon Residence

ขณะเดียวกันที่ประชุมยังได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนบริษัท ซีทูเอซ จำกัด (“C2H”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยโดยตรงถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.97 จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 20,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 3,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเพิ่มศักยภาพสำหรับการประกอบธุรกิจของ C2H ในการดำเนินงานกลุ่มธุรกิจโรงแรม

นอกจากนั้นที่ประชุมยังได้อนุมัติการขายโครงการ เดอะ ชาโตว์ พาเลซ โฮเทล (CP00) มูลค่า 500 ล้านบาท ของ บริษัท พระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท  โดยเป็นกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย ให้กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจโรงแรมของ บริษัท ซีทูเอซ จำกัด ที่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ประกอบกับมีการจัดตั้งบริษัท ซีทูเอซ วัน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดย CMC ถือหุ้นร้อยละ 99.99 เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจกลุ่มบริหารจัดการที่พักให้เช่าระยะสั้น-ยาว (Chain Hospitality) และเพื่อซื้อโครงการ เดอะ ชาโตว์ พาเลซ โฮเทล (มูลค่า 500 ล้านบาท)และเพื่อเปิดดำเนินการเป็นสถานพยาบาลตามระบบ Alternative Hospital Quarantine ด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้อนุมัติการปรับโครงสร้างธุรกิจเพิ่มเติมในกลุ่มธุรกิจสินเชื่อและการเงินจากเดิมที่บริษัทมีโครงสร้างการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทจากเดิม 5 ธุรกิจ คือ 1.กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย 2.กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า 3.กลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์และผนัง 4.กลุ่มธุรกิจด้านการแพทย์ 5.กลุ่มธุรกิจโรงแรมและเพิ่มธุรกิจใหม่คือกลุ่มธุรกิจสินเชื่อและการเงิน

อีกทั้งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการร่วมทุนกับ บริษัท แคนนาบิเทค จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจกลุ่มการสกัดและแปรรูปทางวัตถุดิบทางการเกษตร และสมุนไพรเพื่อเป็นสารสกัดตั้งต้นให้กับเวชภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ โดยบริษัท แคนนาบิเทค จำกัด มีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาทบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท และจะมีสัดส่วนการถือหุ้นดังนี้ 1. บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 51%, 2. บริษัท เลิฟเฮมป์ จำกัด ถือหุ้น 20%, 3. นายวรัทภพ แพทยานันท์ ถือหุ้น 19%,4. Tony Calamitaถือหุ้น 10%

Back to top button