TVO ตั้ง “พาชัย จันทร์พิทักษ์” นั่งเอ็มดีคนใหม่ มีผล 15 ต.ค.64

บอร์ด TVO เคาะแต่งตั้ง "พาชัย จันทร์พิทักษ์" นั่งกรรมการผู้จัดการ มีผล 15 ตุลาคม 2564


บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TVO เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งนายพาชัย จันทร์พิทักษ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 15 ตุลาคม 2564

ทั้งนี้นายพาชัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ และปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ จาก University College London & London Business School กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร  นับเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์ เชี่ยวชาญในการทำงานเกี่ยวกับธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันถั่วเหลืองและวัตถุดิบอาหารสัตว์มาเป็นอย่างดี เริ่มการทำงานที่ TVO ตั้งแต่ปี 2552 ในตำแหน่งผู้จัดการแผนก Raw Material Procurement and Trading จากนั้นได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย Supply Trading และ   รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Supply and Trading

ปัจจุบัน นายพาชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการผลิต และล่าสุดได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท เพื่อดูแลการบริหารงานในภาพรวม ผสานการทำงานด้านกลยุทธ์ การตลาด และการปฎิบัติการของบริษัท ปรับองค์กรให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจน้ำมันพืชและวัตถุดิบอาหารสัตว์อย่างมั่นคง

 

Back to top button