JSP ลบ 3% หลัง “SENA” ซื้อบิ๊กล็อตกว่า 24% ต่ำกว่ากระดาน

JSP ลบ 3% หลัง “SENA” ทำดีลซื้อหุ้น 24.16% ในราคา 0.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่ากระดาน


ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ (16 ธ.ค. 2564) ราคาหุ้น บริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ JSP ณ เวลา 11:07 น. อยู่ที่ระดับ 0.63 บาท เพิ่มขึ้น 0.02 บาท หรือ 3.08% โดยทำจุดสูงสุดที่ 0.65 บาท และทำจุดต่ำสุดที่ 0.60 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 80.37 ล้านบาท

โดยราคาหุ้นของ JSP ที่ร่วงลงวันนี้เนื่องมาจาก บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นสามัญของ JSP จำนวน 1,014,600,000 หุ้น หรือ คิดเป็น 24.16% ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ JSP ในราคา 0.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่ากระดาน คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนรวม 507,300,000 บาท

อนึ่งราคาหุ้น JSP ปิดตลาดเมื่อวานนี้ (15 ธ.ค.) ที่ 0.65 บาท บวก 0.02 บาท หรือ 3.17% สูงสุดที่ 0.68 บาท ต่ำสุดที่ 0.64 บาท มูลค่าซื้อขายที่ 669.04  ล้านบาท

สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้งต่อยอดและสนับสนุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ JSP ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเช่า

อย่างไรก็ดีบริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาการเข้าลงทุนใน JSP เพิ่มเติม ในกรณีที่บริษัทฯ มีการพิจารณาเพื่อเข้าลงทุนใน JSP เพิ่มเติม บริษัทฯ จะดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือ กฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

Back to top button