PROEN บวกแรง 7% รับเข้าซื้อ TWI ต่อยอดธุรกิจสู่สมาร์ทโลจิสติกส์-สินทรัพย์ดิจิทัล

PROEN บวกแรง 7% นิวไฮรอบ 4 เดือน หลังเข้าซื้อ TWI ต่อยอดธุรกิจสู่สมาร์ทโลจิสติกส์-สินทรัพย์ดิจิทัลง เตรียมชงผู้ถือหุ้นอนุมัติวันที่ 26 ม.ค. 65


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้(29ธ.ค.64) ราคาหุ้น บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ PROEN ณ เวลา 10:43 น. อยู่ที่ระดับ 7.05 บาท บวก 0.45 บท หรือ 6.82% สูงสุดที่ระดับ 7.10 บาท ต่ำสุดที่ระดับ  6.65 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 55.20 ล้านบาท ราคาหุ้นแรงในรอบ 4 เดือน โดยเทียบตั้งแต่หุ้นยืนที่ระดับ 7.10 บาท เมื่อวันที่ 30 ส.ค.64

โดยนายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  PROEN เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2564 มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เดอะ ไวรเล็ซ อิโนเวชั่น จำกัด (TWI) ในสัดส่วน 99.96% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นเดิม มูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยใช้เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท และ/หรือ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือ การออกหุ้นกู้ เพื่อดำเนินการในการลงทุนและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน

สำหรับ TWI ประกอบธุรกิจรับออกแบบวงจรไฟฟ้าและคมนาคมระบบ GPS ในชื่อ Thai Tracking ติดตั้งและจำหน่ายกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่นำระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาช่วยในการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของคนขับยานพาหนะ และจำหน่าย ให้เช่า อุปกรณ์สำหรับระบบ GPS และ AI CCTV ซึ่ง PROEN มีธุรกิจหลักคือ Internet Data Center เมื่อผสานกับเทคโนโลยี การบริหารการกระจายสินค้า (Logistics Platform Technology) จะสามารถสร้างรายได้จากการให้บริการที่มาจากฐานลูกค้าเดิมของบริษัท และฐานลูกค้าใหม่ในกลุ่มผู้ให้บริการคลังสินค้า หรือขนส่ง เพิ่มขึ้น

“การเข้าซื้อกิจการ TWI ในครั้งนี้ ถือเป็นการต่อยอดธุรกิจของ PROEN เข้าสู่การเป็นผู้ให้บริการสมาร์ทโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ และกระจายความเสี่ยงธุรกิจ สอดรับกับการสร้างเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งมั่นใจว่าจะสร้าง New S-Curve ให้กับบริษัท ผลักดันธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในอนาคต” นายกิตติพันธ์ กล่า

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติกรอบวงเงินในการออก และเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และหรือการลงทุนต่าง ๆ ในอนาคต และมีมติการเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยการเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 18 ข้อ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจเพิ่มเติมของบริษัท โดยจะประกอบกิจการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล คริปโตเคอเรนซี โทเคนดิจิทัล

ทั้งนี้ กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 26 ม.ค. 2565 โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุมในวันที่ 4 ม.ค. 2565 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 5 ม.ค. 2565 (Record date)

 

Back to top button