หุ้นเทคนิคเด่น – บล.ไอร่า

หุ้นเทคนิคเด่น - บล.ไอร่า ประจำวันที่ 7 ม.ค.2565


MINT

27.75 บาท เป็นแนวรับสุดท้ายของ Trend line ขนาดเล็กๆ ที่หากรองรับไม่ได้ ก็จะเป็นสัญญาณขายอีกระลอก และจะมีแรงMomentum หรือ Target ในการลงที่25.50 บาท เป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ Follow Sell หากหลุด

27.75 บาท

แนวรับ 25.50 23.00

แนวต้าน 29.00 29.25

Stop Loss —-

 

 

GPSC

84.25 บาท เป็นแนวรับสำคัญเพราะหากยืนได้ ก็จะเป็นการยืนยันสัญญาณซื้อของระยะกลาง แต่ถ้ายืนไม่ได้ ก็จะเป็นสัญญาณขายในรูปแบบ Tower Top ที่จะต้องปรับฐานราคาลงอย่างหนัก

กลยุทธ์ 84.25 บาท เป็นจุดตัดสิน

ที่จะขาย หรือ จะ Hold

แนวรับ 82.00 79.25

แนวต้าน 86.00 87.25

Stop Loss 83.50 บาท

 

 

 

CPN

ระดับราคา ได้มีสัญญาณขายหลังจากหลุดแนวรับที่ 54.25 บาทลงมา เป็นสัญญาณขายขนาดเล็กๆที่จะมีแรง Momentum หรือTarget ในการลง ที่ 51.75 บาทเป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ สั้นๆ ขาย Short

Against Port

แนวรับ 51.75 48.00

แนวต้าน 54.00 54.50

Stop Loss —

 

 

TU

20.50 บาท เป็นแนวต้านสำคัญของDouble Top ที่ระดับราคาก าลังพยายามยืน เพื่อให้เป็นสัญญาณซื้อระลอกใหม่ ที่จะมีแรงMomentum หรือ Target ในการขึ้นที่บริเวณ 21.80 บาท เป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ซื้อ ถ้ายืนเหนือ 20.50 บาทได้

แนวรับ 20.40 20.30

แนวต้าน 21.10 21.80

Stop Loss 20.20 บาท

Back to top button