AI พุ่งแรง 16% นลท.เก็งกำไร หลังเคาะปันผล 0.42 บ. ขึ้น XD 4 มี.ค.นี้! พีอีต่ำ 8.69 เท่า

AI พุ่งแรง 16% นลท.เก็งกำไร หลังเคาะปันผล 0.42 บ. ขึ้น XD 4 มี.ค.นี้! พีอีต่ำ 8.69 เท่า  ด้านรายได้จากการจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซลยังพุ่ง ลุ้นปี 65 ช่วยหุ้นผลงานกลับมาโดดเด่น


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (21 ก.พ. 2565) ราคาหุ้น บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ AI ณ เวลา 12:30 น. ช่วงปิดตลาดช่วงภาคเช้าอยู่ที่ระดับ 7.95 บาท บวกไป 1.10 บาท หรือขึ้นไป 16.06% โดยทำจุดสูงสุดที่ระดับ 8.30 บาท และทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 7.00 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 226.83 ล้านบาท

โดยบริษัทฯ รายงานผลการดำเนินงานปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งบริษัทฯ มีกำไรลดลงเหลือ 444.06 ล้านบาท ลดลง 40.75% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 749.46 ล้านบาท เป็นผลจากมีรายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ลูกถ้วยไฟฟ้าและวัตถุดิบลดลง และมีรายได้จากการรับเหมากอสร้างลดลง

อย่างไรก็ตามแม้ว่ากำไรลดลง แต่ส่วนของรายได้จากการจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล (B100) น้ำมันพืชและผลผลิตพลอยได้ในปี 2564 เท่ากับ 6,431.56 ล้านบาทเปรียบเทียบกับรายได้จากการจำหนายน้ำมันไบโอดีเซล (B100) น้ำมันพืชและผลผลิตพลอยได้ในปี2563 เท่ากับ 5,514.08 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 917.48 ล้านบาท (16.64%) มีต้นทุนจากการจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซลน้ำมันพืชและผลผลิตพลอยได้ในปี 2564 เท่ากับ 5,890.19 ล้านบาท เปรียบเทียบกับต้นทุนจากการจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซลน้ำมันพืชและผลผลิตพลอยได้ในปี 2563 เท่ากับ 4,903.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 987.18 ล้านบาท (20.13%) มีกำไรขันต้น 541.37 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ประกาศจ่ายเงินปันผลปี 2564 จากกำไรสะสม ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 18 ก.พ. 2565 ด้วยอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.42 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 4 มี.ค. 2565 ส่วนวันที่จ่ายปันผลวันที่ 29 เม.ย. 2565

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาส่วนของค่า P/E อยู่ที่ 8.69 เท่า ถือว่าราคาหุ้นยังไม่แพง

Back to top button