EP รายได้พุ่ง! ดันกำไรปี 64 แตะ 1.2 พันลบ. ปันผล 0.25 บ.-แจกวอร์แรนท์ 4:1

EP รายได้สิ่งพิมพ์-จำหน่ายไฟฟ้าพุ่ง! ดันกำไรปี 64 แตะ 1.2 พันลบ. ปันผล 0.25 บ.-แจกวอร์แรนท์ 4:1 กางแผนปี 65 ลุยลงทุนโรงไฟฟ้าต่อเนื่อง จ่อ COD วินด์ฟาร์มเวียดนาม 160 เมกะวัตต์ ครึ่งแรกปีนี้


นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  หรือ EP  เปิดเผยว่า บริษัทโชว์กำไรสุทธิปี 2564 แตะ 1,204.31 ล้านบาท(หลังเสียภาษีเงินได้ 621 ล้านบาท) ผลมาจากการรับรู้รายได้ธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้น และมีรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า รวมทั้งรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการขายโรงไฟฟ้า 2 แห่ง

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลงวดปี2564 ให้กับผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท  รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 233 ล้านบาท รวมทั้งได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 233,126,774 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 4 (EP-W4)ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 4:1 โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่จะมีชื่อปรากฎ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 28 เมษายน 2565 กำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 และจัดสรรวอร์แรนท์ภายในเดือนมิถุนายน 2565

“ปี2564 บริษัทยังมีการเติบโตที่ดีต่อเนื่อง จึงตอบแทนผู้ถือหุ้นในรูปแบบของเงินปันผล รวมทั้งจัดสรรวอแรนท์ฟรีให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งเป็นการตอบแทนการที่ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พร้อมกันนี้มั่นใจว่าบริษัทฯจะยังรักษาการเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาว”

สำหรับภาพรวมการดำเนินธุรกิจในปี 2565 บริษัทฯยังมีแผนขยายการลงทุนในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการทยอยจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ COD ในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าพลังลม(วินด์ฟาร์ม) ขนาดกำลังการผลิตรวม 100 เมกะวัตต์ (MW) ภายในไตรมาสที่ 1/2565 และอีก 60 เมกะวัตต์ ภายในพฤษภาคม 2565

นอกจากนีั้มีแผนที่จะลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติในประเทศเวียดนาม ขนาดกำลังผลิต 1,500 เมกะวัตต์และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนอื่นๆร่วมกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ คาดว่าจะมีความชัดเจนภายในกลางในปี 2565 ซึ่งจะช่วยผลักดันการเติบโตได้อย่างมั่นคง และสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นต่อไปในอนาคต

Back to top button