BCH บวก 3% รับกำไรปี 64 โตแรง 4 เท่าตัวเฉียด 7 พันลบ. โกยรายได้-ค่าฉีดวัคซีนทะลัก

BCH บวก 3% หลังรายงานกำไรปี 64 โตแรง 4 เท่าตัว มาที่ระดับ 6.8 พันลบ. จากปีก่อนมีกำไร 1.2 พันลบ. รับรายได้จากโควิด-ค่าฉีดวัคซีนโมเดอร์น่าหนุน เคาะปันผล 1 บ. XD 10 พ.ค.65


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราคาหุ้น บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) หรือ BCH ณ เวลา 10:38 น. อยู่ที่ระดับ 19.60 บาท บวก 0.550 บาท หรือ 2.62% สูงสุดที่ระดับ 19.70 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 19.30 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 225.70 ล้านบาท

ทั้งนี้ ราคาหุ้น BCH ปรับตัวขึ้นหลังรายงานผลประกอบการงวดปี 2564 ออกมาเติบโต ดังนี้

สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 21,529.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 12,515.04 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 138.83 โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากการเข้าร่วมกับภาครัฐในการให้บริการทางการแพทย์ที่เกี่ยวเนื่องกับโควิด-19 ทั้งการให้บริการตรวจคัดกรอง และการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อที่เกิดจากการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นมา นอกจากนั้นบริษัทยังมีการรับรู้รายได้จากการให้บริการฉีดวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นาอีกด้วย

ส่วนของต้นทุนและค่าใช้จ่ายดำเนินงานของบริษัทปี 2564 มีจำนวน 12,030.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 4,843.30 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 67.39 ซึ่งแปรผันตามการให้บริการที่เพิ่มขึ้น โดยบริษัทยังคงดำเนินนโยบายบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้อัตราการทำกำไรของบริษัทปี 2564 ขยายตัวขึ้นทั้งหมด

โดยอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 33.08 เป็นร้อยละ 50.66 อัตรากำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 20.27 เป็นร้อยละ 44.12 อัตรากำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 28.94 เป็นร้อยละ 48.18และอัตรากำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 13.64 เป็นร้อยละ 31.80 ตามลำดับ

พร้อมกันนี้ บริษัทเตรียมปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564 เป็นเงินสด 1 บาท กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 10 พ.ค.2565 และกำหนดจ่าย 25 พ.ค.2565

Back to top button