TAPAC พุ่ง 13% รับกำไร Q2 ทะลัก 2 เท่าตัว หลังรายได้โตแกร่ง!

TAPAC วิ่งเกือบ 13% รับกำไร Q2/65 ทะลัก 2 เท่าตัว มาที่ 122 ลบ. ส่วนงวด 6 เดือนกำไร 152 ลบ. โตเกือบ 200% เทียบกับปีก่อน รับรายได้โตแกร่ง!


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราคาหุ้น บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ TAPAC ณ เวลา 10:46 น. อยู่ที่ระดับ 3.58 บาท บวก 0.40 บาท หรือ 12.58% สูงสุดที่ระดับ 3.70 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 3.32 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 118.37 ล้านบาท

โดยราคาหุ้น TAPAC ปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงวันนี้ หลังรายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 2/65 และงวด 6 เดือนแรกของปี 65 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

โดยบริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการผลิตภัณฑ์พลาสติก, แม่พิมพ์, ธุรกิจค้าปลีก และขายที่ดินโดยบริษัทย่อยประเทศสวีเดน ทั้งสิ้น 262.896 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการอยู่ที่ 380.959 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 30.99 (เพิ่มขึ้นในส่วนของรายได้จากการขายชิ้นส่วนพลาสติก, ลดลงในส่วนของรายได้จากการขายแม่พิมพ์รายได้จากการค้าปลีกเครื่องสำอาง และไม่มีรายได้จากการขายที่ดินโดยบริษัทย่อยในสวีเดน) โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ15.70 ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 26.21 โดยสาเหตุหลักเกิดจากรายได้จากการจำหน่ายแม่พิมพ์และขายที่ดินซึ่งเป็นธุรกิจทีมีอัตรากำ ไรขั้นต้นสูง

ด้านบริษัทย่อย C4Hus AB มีรายได้ค่าก่อสร้างอยู่ที่ 411.068 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ 263.483 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 56.01 เนื่องจากการฟึ้นตัวของเศรษฐกิจยุโรปและผลกระทบของโควิด-19 ที่ลดลง โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 12.85 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 4.79

ส่วนบริษัทย่อยมีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน 103.755 ล้านบาท และกำไรจากการจัดประเภทเงินลงทุนในบริษัท ร่วมเป็นเงินลงทุนในตราสารทุน 22.198 ล้านบาท โดยมาจากเงินลงทุนในบริษัท พรีเมียร์แทงค์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PTC อย่างไรก็ตาม การจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวทำให้สัดส่วนการถือหุ้นใน PTC ลดลง และรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 24.298 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ 12.904 ล้านบาท โดยสาเหตุที่เพิ่มขึ้นเกิดจากกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนใน PTC

Back to top button