สรุปกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) CPALL มูลค่าสูงสุด 1.02 พันลบ.

สรุปกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) CPALL มูลค่าสูงสุด 1.02 พันล้านบาท


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (พันบาท) ราคาเฉลี่ย
CPALL 1 17,000,000 1,026,630.00 60.39
BH 1 100,000 19,000.00 190.00
BH19C2212A 1 8,500,000 5,100.00 0.60
SCGP 1 58,100 3,602.78 62.01
TU 1 178,500 3,598.56 20.16

Back to top button