KTC โบรกแนะซื้อเป้า 68 บาท จับตากำไร Q3 ทำนิวไฮ แตะ 1.94 พันล้านบาท รับยอดใช้บัตรพุ่ง

KTC โบรกแนะซื้อเป้า 68 บาท จับตากำไร Q3/65 ทำนิวไฮ แตะ 1.94 พันล้านบาท รับยอดใช้บัตรพุ่ง ลุ้นดันทั้งปีทะลุ 7.5 พันล้านบาท


บล.ดาโอ ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (22 ก.ย.65) ว่า บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTC แนะนำซื้อราคาเป้าหมาย 68 บาท ประเมินกำไรสุทธิไตรมาส 3/2565 จะทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 1.94 พันล้านบาท โต 47% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน,โต 3% เทียบไตรมาสก่อนหน้า) จาก 1.สินเชื่อที่เพิ่มขึ้นสูง 10% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามการใช้จ่ายผ่านบัตรที่ขยายตัว และสูงกว่า pre COVID-19, 2.รายได้หนี้สูญรับคืนดีขึ้น ตามการติดตามหนี้ที่ดีขึ้น และ 3.credit cost ลดลงเป็น 422 bps จาก NPL ที่ลดลงเป็น 3.4% และคุณภาพของลูกหนี้ใหม่ที่ดีขึ้น ขณะที่ 4.ค่าใช้จ่ายทางการตลาดจะเพิ่มขึ้น เพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย

โดยคงประมาณการกำไรสุทธิปี 2565 ที่ 7.5 พันล้านบาท โต 27% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน และปี 2565 ที่ 8.1 พันล้านบาท โต 9% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน จากสินเชื่อที่ขยายตัวปีละ 6% และ 9% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน, credit cost ที่ลดลงเป็น 479 และ 500 bps ตามคุณภาพสินเชื่อที่ดีขึ้น

ขณะที่ต้นทุนทางการเงินจะทยอยเพิ่มขึ้นปีละ 10bps ราคาหุ้นปรับตัวใกล้เคียง SET ในช่วง 1 และ 3 เดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม คงคำแนะนำ “ซื้อ” จากสินเชื่อที่จะกลับมาขยายตัวต่อเนื่อง และการเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยสินเชื่อพี่เบิ้มที่จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการขยายตัวของสินเชื่อ ภายใต้การบริหารจัดการต้นทุน และการควบคุมคุณภาพลูกหนี้ที่มีประสิทธิภาพ

Back to top button