JASIF ร่วง 9% นิวโลว์รอบ 2 ปี เซ่น 3BB จ่ายค่าเช่าไม่ครบ หลังขาดสภาพคล่องหนัก

JASIF ร่วง 9% นิวโลว์รอบ 2 ปี เซ่น 3BB จ่ายค่าเช่าไม่ครบ หลังขาดสภาพคล่องหนัก ส่อรีสตรักเจอร์กองทุนครั้งใหญ่ ‘ปรับโครงสร้างหนี้-ค่าเช่าใหม่’


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้(23มี.ค.66) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน หรือ JASIF ณ เวลา 10:05 น. อยู่ที่ระดับ 7.00 ลบ 0.70 บาท หรือลดลง 9.09% ราคาสูงสุด 7.45 บาท ราคาต่ำสุด 6.80 บาท ด้วยมูลค่าซื้อขาย 312.11 ล้านบาท ราคาหุ้นปรับตัวลดลงแรงในรอบ 2 ปี โดยเทียบตั้งแต่หุ้นยืนที่ระดับ 7.00 บาท เมื่อวันที่ 24 มี.ค.66

แหล่งข่าวจากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) เปิดเผยกับ “ข่าวหุ้นธุรกิจ” ว่า เมื่อวันที่ 20 มี.ค.ที่ผ่านมา บริษัท ทริปเปิลทรี บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTTBB (3BB) ได้ทำหนังสือถึงบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) โดยมีสาระสำคัญเรื่องการชำระค่าเช่าแก่กองทุน JASIF ที่ครบกำหนดชำระวันที่ 15 มี.ค. 2566 ที่บริษัทจะสามารถชำระค่าเช่าให้แก่กองทุนรวมบางส่วนของค่างวดที่ครบกำหนด ส่วนที่เหลือจะชำระภายใน 5 วัน นับจากวันครบกำหนดชำระ

โดยบริษัทแจ้งว่าได้ชำระค่าเช่าจำนวน 700 ล้านบาท ให้แก่กองทุน JASIF เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2566 อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงในตลาดธุรกิจบรอดแบนด์ รวมทั้งต้นทุนการดำเนินงานที่ปรับเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสด

บริษัทจึงแจ้งต่อกองทุน JASIF ว่าบริษัทไม่สามารถชำระค่าเช่าส่วนที่เหลือให้แก่กองทุนรวมได้ ตามกำหนดการที่แจ้งไว้ก่อนหน้า รวมทั้งหากสถานการณ์การแข่งขันยังคงความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง บริษัทอาจมีกระแสเงินสดไม่เพียงพอชำระค่าเช่าให้แก่ JASIF ได้ครบจำนวนตามสัญญาเช่าและหรือภายในกำหนดชำระ

จากกรณีดังกล่าว 3BB จึงขอเรียนให้กองทุนรวมทราบถึงปัญหาดังกล่าว รวมทั้งพิจารณาการหาทางแก้ไขปัญหาเรื่องค่าเช่าร่วมกับบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการแข่งขันตลาดธุรกิจบรอดแบนด์ และความสามารถการชำระค่าเช่าของบริษัทต่อไป

แหล่งข่าวจากวงการสื่อสารโทรคมนาคม กล่าวกับ “ข่าวหุ้นธุรกิจ” ว่า จากกรณีปัญหาดังกล่าวมีความเป็นได้สูงที่ต้องมีการปรับโครงสร้างภายในกองทุน JASIF ทั้งการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อลดภาระต้นทุนดอกเบี้ย การปรับโครงสร้างค่าเช่าโครงข่ายเพื่อให้สอดคล้องสภาพตลาดที่แท้จริง และเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน JASIF เนื่องจากจำนวนลูกค้าและรายได้เฉลี่ยต่อรายของ 3BB ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลจากงบการเงิน JAS ปี 2565 พบว่า 3BB มีจำนวนผู้ใช้บริการรวม 3.7 ล้านราย จากปี 2564 อยู่ที่ 3.65 ล้านราย แต่เมื่อหักจำนวนผู้ใช้บริการ ภาคองค์กร ลูกค้า WIFI กลุ่ม Barter กลุ่มที่ใช้ในกิจการภายใน กลุ่มบริการเสริมอื่น และกลุ่มลูกค้าที่มีหนี้ค้างออก จะมียอดผู้ใช้บริการสำหรับลูกค้าทั่วไปส่วนที่เป็น Fixed Broadband และที่สามารถเก็บเงินได้ประมาณ 2.34 ล้านราย จากปี 2564 อยู่ที่ 2.43 ล้านเลขหมาย หรือลดลง 90,000 ราย

ขณะที่ รายได้เฉลี่ยต่อราย (ARPU) ไตรมาส 4/2565 อยู่ที่ 577 บาทต่อเดือน เทียบไตรมาส 4/2564 อยู่ที่ 597 บาทต่อเดือน ลดลง 20 บาทต่อเดือน และรายได้เฉลี่ยต่อราย (ARPU) ปี 2565 อยู่ที่ 587 บาทต่อเดือน จากปี 2564 อยู่ที่ 598 บาทต่อเดือน ลดลง 11 บาทต่อเดือน

แหล่งข่าวจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัวหลวง จำกัด (BBLAM) เปิดเเผยว่า บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTTBB (3BB) ยังมีความสามารถในการชำระค่าเช่าที่เหลือให้กับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) ที่ผ่านมา 3BB ได้มีการชำระค่าเช่าฯ ให้กับกองทุน JASIF แล้วมากกว่า 90% ทำให้ยอดเงินที่เหลือค้างจ่ายอยู่ในระดับต่ำมาก ซึ่งไม่เป็นนัยสำคัญต่อกองทุน JASIF แต่อย่างไร

ที่สำคัญยังมีเวลาถึงสิ้นดือน มี.ค. ที่ 3BB ดำเนินการชำระค่าเช่าฯ ในส่วนที่เหลือ ทั้งนี้หาก 3BB ชำระค่าเช่าฯ ไม่เป็นไปตามกำหนด กองทุน JASIF จะแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ให้ผู้ถือหน่วยรับทราบแน่นอน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ความคืบหน้าของดีลซื้อหุ้นบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB และหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) ล่าสุดบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC อยู่ระหว่างหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงานกสทช.) น่าจะได้ข้อสรุปเร็ว ๆ นี้ หลังจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ได้เสนอแผนไปแล้ว คาดว่าจะมีการนำเสนอเข้าบอร์ดกสทช. เห็นชอบภายใน 1-2 เดือนนี้ ก่อนที่จะมีการชำระค่าหุ้น 3BB และ JASIF ต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากประเด็นธนาคาร เครดิต สวิส ซึ่งเป็นธนาคารใหญ่เป็นอันดับ 2 ของสวิตเซอร์แลนด์ เผชิญปัญหาขาดทุนต่อเนื่อง โดยล่าสุดธนาคารขาดทุนสุทธิ 1.4 พันล้านฟรังก์สวิสในไตรมาส 4/65 ประกอบกับเผชิญวิกฤตลูกค้าแห่ถอนเงินมากว่า 1.10 แสนล้านฟรังก์ ส่งผลให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นและขายหุ้นออกมาอย่างต่อเนื่อง

Back to top button