“กทม.” ปักหมุดจุดฉีด “วัคซีนโควิด” รวม 81 แห่ง

เปิดจุดวัคซีนโควิดในกทม. เพื่อเตรียมความพร้อมแพร่ระบาดรอบใหม่ โดยศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง และโรงพยาบาลสังกัดกทม. 12 แห่ง


สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้เปิดเผยถึงเรื่องการเตรียมพร้อมมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ เนื่องจากมีประชาชนเดินทาง และเข้าร่วมกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์เป็นจำนวนมาก อาจมีบางรายมีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ปวดเมื่อยร่างกาย ปวดศีรษะ ควรตระหนักว่าอาจจะติดเชื้อโควิด-19 ได้

ทั้งนี้ ผู้มีอาการควรตรวจ ATK ทุกราย หากมีผลบวก ให้เข้ารับการตรวจรักษาในสถานพยาบาลตามสิทธิการรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุ หรือมีโรคประจำตัว พร้อมกันนี้ ยังแนะนำประชาชนให้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มกระตุ้น หากได้รับวัคซีนเข็มสุดท้ายนานเกิน 4 เดือน เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 608 (ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และสตรีมีครรภ์) โดย กทม. เปิดให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับผู้มีอายุ 5 ปีขึ้นไปทุกสัญชาติ

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถรับวัคซีนได้ที่จุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สังกัดกทม. โดยเข้ารับบริการแบบ Walk in หรือจองคิวผ่านแอปฯ QueQ ดังนี้

– ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่ง ทุกวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 13.00-15.00 น.

– โรงพยาบาลสังกัด กทม. 12 แห่ง ได้แก่

 1. โรงพยาบาลกลาง: ชั้น 3 ห้องตรวจส่งเสริมสุขภาพ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น.
 2. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์: อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-15.00 น.
 3. โรงพยาบาลสิรินธร: ห้องประชุมคุณหญิงหรั่ง กันตารัติ ชั้น 2 วันศุกร์ เวลา 13.00-15.00 น./ วันเสาร์ เวลา 08.00-12.00 น. (สำหรับผู้มีอายุ 12 ปีขึ้นไป) และเวลา 13.00-15.00 น. (สำหรับผู้มีอายุ 5-11 ปี)
 4. โรงพยาบาลตากสิน: งานอนามัยชุมชน ชั้น 2 วันจันทร์และวันศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น.
 5. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์: คลินิกวัคซีน ห้องหัตถการ ชั้น 2 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-14.00 น.
 6. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน: ห้องตรวจอายุรกรรม ชั้น 2 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 13.00-15.00 น.
 7. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ: ห้องตรวจประกันสังคม (สำหรับผู้มีอายุ 5 ปีขึ้นไป) วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.อาคารอเนกประสงค์ชั้น 1 (สำหรับผู้มีอายุ 6 เดือน-5 ปี) วันพฤหัสบดี เวลา 13.00-15.30 น.
 8. โรงพยาบาลคลองสามวา: อาคารผู้ป่วยนอก วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 13.00-14.00 น.
 9. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์: ห้องประกันสังคม ชั้น 2 วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00-12.00 น. ศูนย์สุขภาพ (คลอง 10) วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-12.00 น.
 10. โรงพยาบาลบางนา กรุงเทพมหานคร: จุดฉีดวัคซีน อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 1 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น.
 11. โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร: จุดฉีดวัคซีน อาคารอำนวยการชั่วคราว วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-14.00 น.
 12. โรงพยาบาลวชิรพยาบาล: ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 11.00-14.00 น.

 

ส่วนการรักษาตามสิทธิ เมื่อติดโควิด-19

สำหรับประชาชนที่ติดเชื้อโควิด-19 สามารถรับการรักษาได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิ ดังนี้

 1. บัตรทอง: สถานพยาบาลที่ลงทะเบียนไว้/ หน่วยบริการปฐมภูมิ เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุข, คลินิกชุมชนอบอุ่น, หน่วยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาล ตามนโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่
 2. ประกันสังคม: สถานพยาบาลคู่สัญญาในระบบประกันสังคมตามสิทธิ
 3. ข้าราชการ: สถานพยาบาลของรัฐทุกแห่ง

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถานพยาบาลตามสิทธิ หรือกรณีฉุกเฉิน โทรสายด่วน 1669

Back to top button