STARK รูดต่อ 11% วิตกหุ้นกู้ call Default 2.2 พันลบ.-ทริสฯ หั่นเครดิต C ชี้ยากชำระหนี้

STARK รูดต่อ 11% กังวลหุ้นกู้ call Default มูลค่า 2.2 พันล้านบาท ขณะเดียวกัน “ทริส เรทติ้ง” ปรับลดเครดิตลงสู่ระดับ C มองว่าเป็นไปได้ยากที่บริษัทจะสามารถชำระหนี้ได้อีกต่อไป


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (2 มิ.ย.66) ราคาหุ้น บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK ณ เวลา 10:12 น. อยู่ที่ระดับ 0.16 บาท ลบ 0.02 บาท หรือ 11.11% สูงสุดที่ระดับ 0.18 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 0.14 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 61.49 ล้านบาท

สำหรับราคาหุ้น STARK ที่ถูกแรงเทขายอย่างหนักหน่วงต่อเนื่องในวันที่ 2 มิ.ย.66 หลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์มีการปลดให้มีการซื้อขายชั่วคราวเป็นเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2566 หลังถูกสั่งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ครบ 3 เดือนในวันที่ 31 พ.ค. 66 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายได้ ก่อนที่หลักทรัพย์ STARK จะถูกหยุดพักการซื้อขายต่อ

โดยกำหนดให้การซื้อขายหลักทรัพย์ STARK ในวันแรก (1 มิ.ย.66) มีราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ไม่เกินหนึ่งเท่าจากราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย และซื้อด้วยบัญชี Cash Balance กล่าวคือ ผู้ซื้อต้องชำระเงินทั้งจำนวนก่อนการซื้อหลักทรัพย์

ด้าน บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) ระบุว่า STARK จะกลับมาทำการซื้อขายเป็นเวลา 1 เดือน หลังถูกพักการซื้อขายครบ 90 วัน จากประเด็นไม่สามารถนำส่งงบการเงิน ทำให้ตลาดหลักทรัพย์จะเปิดให้มีการซื้อขายชั่วคราว 30 วัน (1-30 มิ.ย.66) มีมุมมองเป็นลบต่อหุ้นที่จะกลับเข้าทำการซื้อขาย เนื่องจาก

1) การชี้แจงสาธารณะ (Public presentation) เมื่อ 30 พ.ค.66 ที่ผ่านมา ผู้บริหารไม่สามารถชี้แจงได้ในหลายจุด อาทิ อนาคตของธุรกิจ, จำนวนเงินเพิ่มทุนที่เหลือ (เนื่องจากไม่ได้นำไป 1. ซื้อกิจการตามแผน)

2) การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 31 พ.ค. มีหุ้นกู้บางชุด ไม่อนุมัติยกเว้นเหตุผิดนัดชำระ (จากการไม่ส่งงบการเงินตามกำหนด) ทำให้บริษัทจะถูกเร่งให้ชำระคืนหนี้ ซึ่งต้องติดตามว่าจะเกิดการ cross default (การผิดนัดชำระหนี้ของหุ้นกู้บางส่วน ที่ trigger ให้หุ้นกู้อื่นที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ สามารถเรียกร้องให้ชำระคืนเงินกู้) 3

3) มุมมองของนักลงทุนสถาบัน ซึ่งหากคณะกรรมการลงทุน (Investment committee) มีการปรับหุ้น STARK ออกจากหุ้นที่สามารถลงทุนได้ อาจทำให้เกิดแรงเทขาย

ขณะที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) แจ้งว่าขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลผลการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของ STARK โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้หมายเลข STARK239A และ STARK249A เงินต้นค้างชำระรวม 2,241 ล้านบาทมีมติไม่ยกเว้นเหตุผิดนัดและใช้สิทธิเรียกให้ชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้โดยพลัน และก่อให้เกิดเหตุผิดนัดไขว้ (cross default) ภายใต้สัญญาทางการเงินอื่น ๆ

โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนติดตามและศึกษาข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนและขอให้ใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์

ขณะเดียวกัน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ปรับลดอันดับเครดิตองค์กรของ STARK ลงสู่ระดับ “C” จาก “BB-” ในขณะที่ยังคง “เครดิตพินิจ” แนวโน้ม “Negative” หรือ “ลบ” เช่นเดิม

สำหรับการปรับลดอันดับเครดิตดังกล่าวเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ 2 ชุด ได้แก่ STARK239A และ STARK249A นั้น ได้มีมติไม่ยกเว้นเหตุผิดนัดอันเกิดจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 หรือแบบ 56-1 ได้ตามกำหนด

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ยังมีมติเรียกให้หนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน โดยในมุมมองของบริษัท การเรียกให้หนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้ ถึงกำหนดชำระโดยทันที มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดเหตุผิดนัดไขว้ (Cross Default) และอาจนำไปสู่การที่เจ้าหนี้อื่นๆ จะใช้สิทธิเรียกร้องให้ชำระหนี้ทั้งหมดในลักษณะเดียวกัน จากสถานการณ์ดังกล่าว จึงเป็นไปได้ยากที่บริษัทจะสามารถชำระหนี้ได้อีกต่อไป

Back to top button