KOOL พุ่ง 17% นิวไฮรอบ 5 เดือน รับแตกไลน์ “ธุรกิจรถเช่า”

KOOL พุ่ง 17% นิวไฮรอบ 5 เดือน รับแตกไลน์ธุรกิจบริการรถเช่า หลังส่ง “ซีแอล แอ๊ดไวเซอรี่” เข้าซื้อหุ้น “พรีเมียร์ อินเตอร์ฯ” สัดส่วน 75.53% มูลค่า 143.48 ล้าน


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้(7ก.ย.66)ราคาหุ้นบริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ KOOL ณ เวลา 12.08 น. อยู่ที่ระดับ 0.54 บาท บวก 0.08 บาท หรือ 17.39% ด้วยมูลค่าซื้อขาย 28.94 ล้านบาท ราคาหุ้นนิวไฮในรอบ 5 เดือน โดยเทียบตั้งแต่หุ้นยืนที่ระดับ 0.55 บาท เมื่อวันที่ 4 มี.ค.66

อนึ่งเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 บริษัทแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า  บริษัท ซีแอล แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด (CLA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ KOOL ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ได้เป็นผู้ชนะในการประมูลซื้อหุ้นสามัญบริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซชิ่ง จำกัด (PIL) จำนวน 48,339,869 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 75.53 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จากการขายทอดตลาดโดยกรมบังคับคดีมูลค่า 143,480,000 บาท โดย CLA ได้ชำระ ณ วันเข้าประมูลแล้ว จำนวน 10,250,000 บาท

ทั้งนี้บริษัทฯขอแจ้งให้ทราบว่า CLA ได้ดำเนินการชำระเงินส่วนที่เหลือจำนวน 133,230,000 บาท ให้แก่กรมบังคับคดีแล้ว ในวันที่ 29 สิงหาคม 2566 และเพื่อเป็นการจัดโครงสร้างกลุ่ม CLA ได้ดำเนินการโอนหุ้นสามัญ PIL ให้แก่บริษัทฯ ถือโดยตรง และ PIL ได้ยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นฉบับใหม่ให้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว ซึ่งทำให้ PIL มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

สำหรับบริษัทประเภทธุรกิจบริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจ การให้เช่า และให้เช่าเพื่อการดำเนินงาน (Operating lease) พร้อมทั้งบริการพนักงานขับรถ บริการรถโดยสารไม่ประจำทางสำหรับรับ-ส่งผู้โดยสาร รถรับ-ส่งนักเรียน และบริการต่อเนื่องอื่น ๆ โดยให้บริการรถเช่าระยะยาวพร้อมบริการเสริม ตลอดอายุสัญญา สำหรับลูกค้าองค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

Back to top button