จับตาวาระครม. พิจารณาคืบหน้า คกก.โครงการดิจิทัลวอลเล็ต

“เศรษฐา” นั่งหัวโต๊ะประชุมครม. จับตา คลังเสนอตั้งคณะกรรมการโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ลุ้นพิจารณานโยบายพักหนี้เกษตรกร


วันที่ 26 ก.ย. 66  นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล สำหรับวาระการประชุม ครม. ที่น่าสนใจและคาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาในสัปดาห์นี้ อาทิ กระทรวงการคลังจะเสนอเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการดิจิทัลวอลเล็ต หลังจากนั้นก็จะเริ่มการนัดประชุมจริง โดยองค์คณะกรรมการฯ จะประกอบด้วยกรรมการจากหลายหน่วยงาน

โดยก่อนหน้านี้  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้นโยบายพักหนี้เกษตรกร 3 ปี  มีความคืบหน้าไปกว่า 90% โดยได้พูดคุยกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นที่เรียบร้อย  เชื่อมั่นว่าจะสามารถ เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีได้ในวันที่ 26 ก.ย. 2566  หลังจากครม.มีมติแล้วก็จะเริ่มดำเนินการให้เร็วที่สุด

ด้าน กระทรวงแรงงาน เตรียมที่เสนอ ครม.พิจารณาขยายระยะเวลาให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ประมาณ 1 ล้านคน อยู่ต่อในราชอาณาจักร

ส่วน กระทรวงคมนาคม จะเสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติต่อวาระการดำรงตำแหน่งอธิบดีใน 2 กรมหลัก ประกอบด้วย นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง และ นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ต่อไปอีก 1 ปี ซึ่งตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. จะให้มีการต่อวาระได้ครั้งละ 1 ปี ต่อเนื่องไม่เกิน 2 ครั้ง.

Back to top button