สรุปหุ้นผู้บริหารดอดซื้อ-แอบทิ้ง ประจำวันที่ 30 ธ.ค.58

สรุปหุ้นผู้บริหารดอดซื้อ-แอบทิ้ง ประจำวันที่ 30 ธ.ค.58


ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร วิธีการได้มา/จำหน่าย ประเภทหลักทรัพย์ วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา หมายเหตุ
ITD เปรมชัย  กรรณสูต ขาย หุ้นสามัญ 30/12/2558 25/12/2558 7,080,000 7 ขายให้นายวิชัย วชิรพงษ์
MAJOR วิชัย  พูลวรลักษณ์ ขาย หุ้นสามัญ 30/12/2558 25/12/2558 1,940,000 33  
SE-ED วิบูลย์ศักดิ์  อุดมวนิช ขาย หุ้นสามัญ 30/12/2558 28/12/2558 50,000 5.3  
MAJOR วิชัย  พูลวรลักษณ์ ขาย หุ้นสามัญ 30/12/2558 28/12/2558 50,000 34  
MTLS บัญญัติ  นิลศิริ ขาย หุ้นสามัญ 30/12/2558 28/12/2558 50,000 20.7  
MAJOR ธนกร  ปุลิเวคินทร์ ขาย หุ้นสามัญ 30/12/2558 29/12/2558 20,000 36  
MAJOR วิชัย  พูลวรลักษณ์ ขาย หุ้นสามัญ 30/12/2558 29/12/2558 20,000 33.75  
MAJOR วิชัย  พูลวรลักษณ์ ขาย หุ้นสามัญ 30/12/2558 29/12/2558 20,000 36  
MAJOR วิชัย  พูลวรลักษณ์ ขาย หุ้นสามัญ 30/12/2558 29/12/2558 10,000 35.5  
MAJOR วิชัย  พูลวรลักษณ์ ซื้อ หุ้นสามัญ 30/12/2558 25/12/2558 1,500,000 33  
PSTC ภาณุ  ศีติสาร ซื้อ หุ้นสามัญ 30/12/2558 28/12/2558 1,000,000 0.79  
PSTC ภาณุ  ศีติสาร ซื้อ หุ้นสามัญ 30/12/2558 28/12/2558 250,000 0.79  
TSE แคทลีน  มาลีนนท์ ซื้อ หุ้นสามัญ 30/12/2558 29/12/2558 249,100 3.76  
MAJOR วิชัย  พูลวรลักษณ์ ซื้อ หุ้นสามัญ 30/12/2558 25/12/2558 160,000 33  
MAJOR วิชัย  พูลวรลักษณ์ ซื้อ หุ้นสามัญ 30/12/2558 25/12/2558 120,000 34  
PTG พิทักษ์  รัชกิจประการ ซื้อ หุ้นสามัญ 30/12/2558 29/12/2558 107,300 12.4  
DCORP ภัทรศักดิ์  โอสถานุเคราะห์ ซื้อ หุ้นสามัญ 30/12/2558 25/12/2558 100,000 8.82  
TSE แคทลีน  มาลีนนท์ ซื้อ หุ้นสามัญ 30/12/2558 28/12/2558 100,000 3.76  
PTG พิทักษ์  รัชกิจประการ ซื้อ หุ้นสามัญ 30/12/2558 29/12/2558 100,000 12.5  
RS โสรัตน์  วณิชวรากิจ ซื้อ หุ้นสามัญ 30/12/2558 29/12/2558 100,000 9.62  
MAJOR วิชัย  พูลวรลักษณ์ ซื้อ หุ้นสามัญ 30/12/2558 25/12/2558 89,600 32.75  
MAJOR วิชัย  พูลวรลักษณ์ ซื้อ หุ้นสามัญ 30/12/2558 25/12/2558 50,000 33.75  
UAC กิตติ  ชีวะเกตุ ซื้อ หุ้นสามัญ 30/12/2558 29/12/2558 24,000 5.53  
UAC กิตติ  ชีวะเกตุ ซื้อ หุ้นสามัญ 30/12/2558 28/12/2558 22,300 5.57  
S11 สามารถ  จิระดำรง ซื้อ หุ้นสามัญ 30/12/2558 28/12/2558 13,913 7.57  
S11 สุรศักดิ์  เข็มทองคำ ซื้อ หุ้นสามัญ 30/12/2558 28/12/2558 3,331 7.57  
S11 สามารถ  จิระดำรง ซื้อ หุ้นสามัญ 30/12/2558 28/12/2558 3,124 7.57  
S11 ทศพร  เลิศพันธ์ ซื้อ หุ้นสามัญ 30/12/2558 28/12/2558 3,054 7.57  
2S แสงรุ้ง  นิติภาวะชน ซื้อ หุ้นสามัญ 30/12/2558 23/12/2558 2,500 2.56  
S11 วัชราภรณ์  เมรุทอง ซื้อ หุ้นสามัญ 30/12/2558 28/12/2558 2,429 7.57  
S11 วันชัย  บุญธรรม ซื้อ หุ้นสามัญ 30/12/2558 28/12/2558 2,114 7.57  
S11 ไพบูลย์  ชัยเบญจพล ซื้อ หุ้นสามัญ 30/12/2558 28/12/2558 2,074 7.57  
S11 กฤษกร  เนตรประภา ซื้อ หุ้นสามัญ 30/12/2558 28/12/2558 1,742 7.56  
S11 อารีย์  ศรีไกรรส ซื้อ หุ้นสามัญ 30/12/2558 28/12/2558 1,161 7.57  
S11 แจ่มสิริ  สังขรักษ์ ซื้อ หุ้นสามัญ 30/12/2558 28/12/2558 1,115 7.57  
S11 จีระนัย  พรหมทอง ซื้อ หุ้นสามัญ 30/12/2558 28/12/2558 744 7.56  
BLAND อนันต์  กาญจนพาสน์ ซื้อ หุ้นสามัญ 30/12/2558 29/12/2558 500 1.41  
LALIN ชูรัชฏ์  ชาครกุล รับโอน หุ้นสามัญ 29/12/2558 25/12/2558 50,000,000 0 รับโอนจากคุณไชยยันต์ ชาครกุล (บิดา)
BLA ประไพวรรณ  ลิมทรง รับโอน หุ้นสามัญ 30/12/2558 29/12/2558 2,000,000 0 น.ส.ปิยดา ชัยกิจอุราใจ (บุตร) รับโอนจาก นางประไพวรรณ ลิมทรง (มารดา)
BLA ประไพวรรณ  ลิมทรง รับโอน หุ้นสามัญ 30/12/2558 29/12/2558 2,000,000 0 น.ส.ธิตาภา ชัยกิจอุราใจ (บุตร) รับโอนจาก นางประไพวรรณ ลิมทรง (มารดา)
BLA ประไพวรรณ  ลิมทรง รับโอน หุ้นสามัญ 30/12/2558 29/12/2558 2,000,000 0 ด.ญ.ทยิดา ชัยกิจอุราใจ (บุตร)รับโอนจาก นางประไพวรรณ ลิมทรง (มารดา)
LALIN ไชยยันต์  ชาครกุล โอนออก หุ้นสามัญ 29/12/2558 25/12/2558 75,000,000 0 โอนให้ คุณชูรัชฎ์ ชาครกุล (บุตร) และ คุณอุษณา ชาครกุล (บุตร)
VIBHA วรพันธ์  อุณจักร โอนออก หุ้นสามัญ 29/12/2558 29/12/2558 50,000,000 0 โอนให้นายปราการ อุณจักร (บุตร)
AUCT วรัญญู  ศิลา โอนออก หุ้นสามัญ 29/12/2558 28/12/2558 10,085,000 0 โอนให้ นายภาคภูมิ ศิลา (น้องชาย)
BLA ประไพวรรณ  ลิมทรง โอนออก หุ้นสามัญ 30/12/2558 29/12/2558 2,000,000 0 โอนให้ น.ส.ปิยดา ชัยกิจอุราใจ (บุตร)
BLA ประไพวรรณ  ลิมทรง โอนออก หุ้นสามัญ 30/12/2558 29/12/2558 2,000,000 0 โอนให้ น.ส.ธิตาภา ชัยกิจอุราใจ (บุตร)
BLA ประไพวรรณ  ลิมทรง โอนออก หุ้นสามัญ 30/12/2558 29/12/2558 2,000,000 0 โอนให้ ด.ญ.ทยิดา ชัยกิจอุราใจ (บุตร)

Back to top button