จับตาครม.สัญจร เคาะงบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน วงเงินกว่า 600 ล้าน

จับตาครม.สัญจร ครั้งที่ 2 จังหวัดระนอง กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 6 จังหวัด เตรียมเสนอโครงการควิกวิน พัฒนาพื้นที่ รวม 21 โครงการ มูลค่า 616 ล้านบาท


ผู้สื่อข่าวรายงาน การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ (23 ม.ค.2567) ที่จังหวัดระนอง โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน  นายกรัฐมนตรีและรมว.คลังเป็นประธานการประชุมจังหวัด ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 6 จังหวัด (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล) ได้จัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณจากครม.ไปดำเนินโครงการสำคัญในพื้นที่ที่มีความพร้อมและดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 ปี หรือ ควิกวิน (Quick Win) รวมทั้งหมด 21 โครงการ วงเงินรวมกว่า 616.9 ล้านบาท แยกเป็นจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ดังนี้

 

  1. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ทั้งหมด 4 โครงการ วงเงินรวม 134.55 ล้านบาท ประกอบด้วย

โครงการผนึกกำลังผู้ประกอบการทางการค้ากับเศรษฐกิจท่องเที่ยวอันดามันเชิงสร้างสรรค์ 25.3 ล้านบาท

โครงการมารีน่าชุมชน ยกระดับคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเรือท่องเที่ยวชุมชนทะเลอันดามัน 16.8 ล้านบาท

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล 35.9 ล้านบาท ทั้งการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ “ของฝากจากชุมชน บนพื้นฐานศักยภาพกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล และ เสริมสร้างศักยภาพ “ช่างชุมชน” เพื่อคนชาวเล อยู่รอด ปลอดภัย และส่งเสริมการสร้างงานบนพื้นฐานความยั่งยืน

โครงการเสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัย เพื่อความมั่งคงทุกมิติ 56.5 ล้านบาท ทั้ง เสริมสร้างศักยภาพครัวเรือนเปราะบาง อยู่รอด ปลอดภัย อย่างยั่งยืน และยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชนครัวเรือนบ้านมั่นคง เพื่อคนทุกวัน

 

  1. ระนอง เสนอ 1 โครงการ วงเงิน 50 ล้านบาท คือ

โครงการปรับปรุงถนนและระบบสาธารณูปโภคพร้อมปรับภูมิทัศน์ถนนจัดสรรพัฒนา ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

 

  1. จังหวัดภูเก็ต เสนอ 8 โครงการ วงเงิน 212 ล้านบาท ประกอบด้วย

โครงการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอย ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย จังหวัดภูเก็ต เทศบาล นครภูเก็ต 40 ล้านบาท

โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. คลองบางใหญ่ (เฟส 2) (ภายในโรงเรียนสตรีภูเก็ต) 26.5 ล้านบาท

โครงการวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้ำ ถนนนาเกาะ-บางโจ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 10.8 ล้านบาท

โครงการปรับปรุงเส้นท่อบริเวณถนนทวีวงศ์และขอยบางลา ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 11.4 ล้านบาท

โครงการปรับปรุงเส้นท่อถนนผังเมืองลาย ก ถนนนาโน, ถนนนาใน 2/1 และซอยแสนสบาย ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 10.7 ล้านบาท

โครงการเสาอัจฉริยะ (Smart Pole) เพื่อการท่องเที่ยว 30.5 ล้านบาท

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลเมืองภูเก็ต เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 36.9 ล้านบาท

โครงการ Digital wallet ของเทศบาลเมืองป่าตอง 45 ล้านบาท

 

4.จังหวัดกระบี่ เสนอ 1 โครงการ วงเงิน 50 ล้านบาท คือ

โครงการเพิ่มศักยภาพการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินของเมืองท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ แยกเป็นจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ประกอบห้องปฏิบัติการตรวจหัวใจและการฉีดสีสวนหลอดเลือดหัวใจ และปรับปรุงห้องผ่าตัด และพื้นที่บริเวณห้องผ่าตัดโรงพยาบาลคลองท่อม

 

5. จังหวัดตรัง เสนอ 2 โครงการ วงเงิน 60 ล้านบาท ประกอบด้วย

โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือควนตุ้งกู บ้านควนตุ้งกู ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 25 ล้านบาท

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นไฟฟ้ากิ่งคู่ เสาสูง 9 เมตร (กะปาง – ห้วยนาง,ห้วยนาง – ต้นม่วง,นาวง – ห้วยยอด) 35 ล้านบาท

 

6.จังหวัดพังงา เสนอ 2 โครงการ วงเงิน 52.2 ล้านบาท ประกอบด้วย

โครงการท่าเทียบเรืออัจฉริยะจังหวัดพังงา (Phang Nga Smart Piers) 45 ล้านบาท

โครงการติดตั้งระบบดับเพลิง (Fire Pump) พร้อมระบบท่อน้ำดับเพลิงและตู้ อุปกรณ์ดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี 7.5 ล้านบาท

 

7.จังหวัดสตูล เสนอ 3 โครงการ วงเงิน 57.8 ล้านบาท ประกอบด้วย

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตำบลกำแพง 19.9 ล้านบาท

โครงการติดตั้งท่าเทียบเรือลอยน้ำบริเวณอ่าวประมง เกาะหลีเป๊ะ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา 12.9 ล้านบาท

โครงการถนนบนคันคลองส่งน้ำ LMC ฝายดุสน ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 25 ล้านบาท

Back to top button