“หวัง อี้” เยือนไทย 26 – 29 ม.ค. พบ“เศรษฐา”เตรียมลงนามฟรีวีซ่าไทย-จีน

“หวัง อี้” รมว.ต่างประเทศของจีน เตรียมเยือนไทยเชื่อมความร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศ วันที่ 26 - 29 ม.ค.67 จับตาลงนามข้อตกลงยกเว้นวีซ่าร่วมกัน


ผู้สื่อข่าวรายงานวันนี้ (25 ม.ค.67) กระทรวงการต่างประเทศ ได้เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ถึงการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของ นายหวัง อี้ สมาชิกกรมการเมืองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการกลางด้านการต่างประเทศพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ซึ่งมีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศระหว่างวันที่ 26 – 29 ม.ค. 67

โดยการเยือนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในสาขาต่างๆ อาทิ การค้า, การลงทุน, ความมั่นคง, วัฒนธรรม, การท่องเที่ยว รวมถึงแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นภูมิภาคและระหว่างประเทศที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน ขณะที่ในโอกาสนี้ประเทศไทยจะได้ยืนยันถึงวิสัยทัศน์ของต่อความสัมพันธ์ไทย – จีนที่จะครบรอบ 50 ปี ในปี 68

อีกทั้งยังเป็นการตอกย้ำถึงท่าทีประเทศไทยที่ยึดมั่นในนโยบายจีนเดียวไม่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ร่วมและหลักการระหว่างประเทศที่ทั้งสองฝ่ายยึดมั่น เพื่อการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกัน ซึ่งนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนยิ่งขึ้นตามที่ทั้งสองฝ่ายเคยเห็นชอบร่วมกัน

ขณะที่กำหนดการสำคัญในการเยือนประเทศไทยของ นายหวัง อี้ ครั้งนี้คือการเข้าเยี่ยมพบนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ที่ทำเนียบรัฐบาล พร้อมทั้งการเป็นประธานร่วมกับ นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในการประชุมกลไกการหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย – จีน ครั้งที่ 1 ที่กระทรวงการต่างประเทศ

นอกจากนี้ยังมีการลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราซึ่งกันและกัน สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาหรือหนังสือเดินทางกึ่งราชการร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ โดยความตกลงดังกล่าวจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 67 เป็นต้นไป อนึ่ง นายหวัง อี้ ได้เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งล่าสุดเมื่อเดือนก.ค. 65

Back to top button