SC ดีต่อเนื่อง

มีการวิเคราะห์กันว่า บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC จะทำกำไรสุทธิไตรมาส 2 ปี 2561 ประมาณ 432 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 63% จากงวดเดียวกันของปีก่อน และ 67% จากไตรมาสก่อน เนื่องจากโครงการแนวราบยังคงมีการขายและโอนได้ดีต่อเนื่อง


คุณค่าบริษัท

มีการวิเคราะห์กันว่า บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC จะทำกำไรสุทธิไตรมาส 2 ปี 2561 ประมาณ 432 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 63% จากงวดเดียวกันของปีก่อน และ 67% จากไตรมาสก่อน เนื่องจากโครงการแนวราบยังคงมีการขายและโอนได้ดีต่อเนื่อง

นอกจากนั้น ยังได้แรงหนุนสำคัญจากคอนโดขนาดใหญ่เริ่มโอน ได้แก่ Saladaeng One มูลค่าโครงการ 4,700 ล้านบาท ซึ่งทำยอดขายได้ ณ สิ้นเดือน มี.ค. 2561 ที่ 47% ทั้งนี้รวมงวดครึ่งแรกปี 2561 คาดจะมีกำไรสุทธิ 691 ล้านบาท เติบโต 103% จากงวดเดียวกันของปีก่อน

ส่วนคาดการณ์กำไรสุทธิปี 2561 จะยังโดดเด่นที่ระดับ 2,000 ล้านบาท เติบโตสูง 57% จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยกำไรสุทธิงวดครึ่งแรกปี 2561 คาดยังคิดเป็น 35% จากที่ประเมินทั้งปี

ขณะที่ คาดว่ากำไรสุทธิครึ่งหลังของปี 2561 จะยังคงมีทิศทางเติบโตโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก ยอดโอนโครงการแนวราบที่คาดว่าจะเติบโตได้ดีต่อเนื่อง เนื่องจากคาดว่าในช่วงครึ่งหลังปี 2561 จะมีโครงการแนบราบใหม่ราว 10-15 โครงการ เทียบกับครึ่งแรกปี 2561 ที่เปิดโครงการแนวราบใหม่เพียง 2 โครงการ

นอกจากนั้น คาดยอดโอนคอนโดจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากจะมีโครงการขนาดใหญ่เริ่มโอนเพิ่มอีก 1 โครงการ ได้แก่ BEATNIQ มูลค่าโครงการ 4,000 ล้านบาท ซึ่ง ณ สิ้นเดือน มี.ค. 2561 สามารถทำยอดขายได้ราว 38% และการรับรู้รายได้โครงการ Saladaeng One ต่อเนื่อง ซึ่ง SC มีแผนจะเร่งทำการตลาดโครงการ Saladaeng One ตั้งแต่เดือน ก.ค. 2561 ด้วย ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้ยอดขายเติบโตขึ้นมาก

ที่สำคัญผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีรายได้รวมขยับขึ้นมาอยู่ที่ 2,682.64 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน 1,745.50 ล้านบาท เป็นผลจากรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นและรายได้จากการเช่าและบริการเพิ่มขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 258.83 ล้านบาท หรือ 0.06 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อน 75.16 ล้านบาท หรือ 0.01 บาทต่อหุ้น

อีกทั้งเมื่อดูค่าพี/อี อยู่ที่ 10.14 เท่า ถือว่าราคาถูกมากเมื่อเทียบกับค่าพี/อีหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อยู่ที่ 16.94 เท่า รวมถึงค่า P/BV อยู่ที่ 0.96 เท่า ถือว่าต่ำมาก

นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ บล.เคทีบี (ประเทศไทย) แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 4.50 บาท จากแนวโน้มกำไรสุทธิปี 2561-2562 ที่คาดว่าจะเติบโตโดดเด่นต่อเนื่องเฉลี่ย 34% ต่อปี ขณะที่ ราคาหุ้นยังถูกเทรดระดับ PER เพียง 7.4 เท่า และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงราว 5.4% ต่อปี

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

น.ส.แพทองธาร ชินวัตร 1,216,149,870 หุ้น 29.10%

น.ส.พินทองทา ชินวัตร 1,176,915,495 หุ้น 28.16%

นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ 201,234,375 หุ้น 4.81%

คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์117,109,887 หุ้น 2.80%

กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 116,493,812 หุ้น 2.79%

รายชื่อกรรมการ

นายรัฐ กิตติเวชโอสถ ประธานกรรมการบริษัท

นายรัฐ กิตติเวชโอสถ กรรมการอิสระ

นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ รองประธานกรรมการ

นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายณัฎฐ์พัฒน์ เอื้อใจ กรรมการ

Back to top button