DNA ได้ไม่คุ้มเสีย..!


สำนักข่าวรัชดา

เป็นที่จับตามองอย่างยิ่ง.!? กรณีบริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน) หรือ DNA จะขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 24 ธ.ค.นี้ เพื่อขายหุ้นบริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด (DRL) มูลค่า 168 ล้านบาท ให้แก่ บริษัท บานาน่า กรุ๊ป จำกัด (BaNANA) บริษัทย่อยของบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หรือ COM7 หวังนำเงินไปใช้หนี้และใช้เป็นเงินลงทุนโครงการต่าง ๆ

ดีลนี้คณะกรรมการ DNA เห็นว่า ราคาขายหุ้น DRL เหมาะสมและทำให้ DNA ได้ประโยชน์ เนื่องจากเป็นราคาสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีของ DRL และการเข้าทำรายการนี้สมเหตุสมผล เพราะธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์เสริมของ DRL มีส่วนแบ่งทางการตลาดไม่สูงนัก

ที่สำคัญ DRL ไม่มีเงินทุนเพียงพอต่อการขยายกิจการ ทำให้ไม่สามารถแข่งขันกับบริษัทกลุ่มธุรกิจสื่อสารและไม่สามารถขยายส่วนแบ่งทางการตลาดได้

แต่ปัญหาอยู่ตรงที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เห็นว่า ผู้ถือหุ้นไม่ควรอนุมัติขาย DRL แม้ว่า IFA เห็นว่าราคาขายหุ้น DRL เหมาะสมก็ตาม แต่การขายหุ้น DRL ดูจะไม่สมเหตุสมผล เพราะเงินที่ได้จากการขายหุ้น DRL คิดเป็นเพียง 6.7% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด DNA ในปัจจุบัน

ที่สำคัญ DRL คือธุรกิจค้าปลีกที่เป็นรายได้หลัก มีโอกาสสร้างผลกำไรให้ DNA และเป็นธุรกิจที่ DNA มีความชำนาญ รวมถึงหลักทรัพย์ค้ำประกันกับสถาบันการเงินที่ได้รับการปลดภาระหลัง DNA ชำระคืนหนี้ไม่ได้เป็นสินทรัพย์เพื่อการประกอบธุรกิจ DNA ต่อไป

ดังนั้น DNA ควรใช้แนวทางอื่นหรือใช้เครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาและสามารถรักษาธุรกิจหลักของบริษัท น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการขายหุ้น DRL ออกไป

นอกจากนี้ ธุรกิจใหม่ DNA อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการหรือขั้นตอนการเจรจาการลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่โครงการหรือการลงทุนต่าง ๆ จะไม่เป็นไปตามแผนที่ DNA ประเมินไว้

สรุปความเห็นของ  IFA คือ “ผู้ถือหุ้นจึงไม่ควรอนุมัติการเข้าทำรายการขายหุ้น DRL ตามที่คณะกรรมการ DNA เสนอ” ดังกล่าว

เมื่อความเห็นต่างกันเช่นนี้..ต้องขึ้นอยู่กับว่าผู้ถือหุ้น DNA จะเห็นต่างหรือเห็นดีเห็นงามตามบอร์ด..อันนี้ต้องตัดสินใจกันเอง..!??

แต่ก่อนไปถึงจุดนั้น..ผู้ถือหุ้น DNA ต้องศึกษาข้อมูลและใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ที่สำคัญต้องซักถามผู้บริหาร DNA แบบถึงพริกถึงขิงกับข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนก่อนตัดสินใจด้วย…

สุดท้ายดีลนี้อาจ “ได้ไม่คุ้มเสีย” ก็เป็นได้..

…อิ อิ อิ…

Back to top button