TOA สีทนได้

มีการประเมินแนวโน้มปี 63 ของ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ว่าผลประกอบการเป็นบวก ยอดขายยังสามารถเติบโตได้ทั้งในและต่างประเทศ


คุณค่าบริษัท

มีการประเมินแนวโน้มในปี 2563 ของ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ว่าผลประกอบการเป็นบวก เนื่องจากยอดขายที่ยังคงสามารถเติบโตได้ทั้งในและต่างประเทศ

แม้ว่าภายในประเทศมีการชะลอตัวลงเล็กน้อย แต่จุดเด่นจุดสำคัญของการเติบโตมาจากประเทศเวียดนามที่มีการเติบโตสูงในปีที่ผ่านมา และยังคงสามารถเติบโตได้อยู่ในปีนี้ จากทั้งการย้ายเครื่องผสมสีไปสาขาที่มียอดขายสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องผสมสี อีกทั้งในปีนี้มีการเพิ่มเครื่องผสมสีเพื่อหนุนยอดขายให้เติบโตอีก โดยคาดว่าในประเทศเวียดนามยอดขายจะเติบโตถึง 25% ในปีนี้

ส่วนด้านสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้สีลดลง และทำให้ภาคอสังหาริมทรัพย์ชะลอการก่อสร้างโครงการใหม่ ๆ ออกไป ทำให้ยอดขายภายในประเทศมีแนวโน้มที่ชะลอตัวลง แต่ในขณะที่ประเทศเวียดนามไม่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 มากนัก ยอดขายในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมายังคงเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทวางไว้ และคาดว่าจะสามารถทำยอดขายในประเทศเวียดนามได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

อย่างไรก็ตามบล.เอเอสแอล คาดว่ารายได้สำหรับปี 2563 เท่ากับ 18,506.30 ล้านบาท เติบโต 9% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ต่ำกว่าที่ทางบริษัทตั้งเป้าไว้ที่ 10% จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมองว่าผลกระทบของ COVID-19 ที่เข้ามากระทบทั้งความต้องการสี ความสามารถในการใช้จ่าย และการชะลอการก่อสร้างของทั้งภาคอสังหาริมทรัพย์และภาครัฐ ทำให้ยอดขายไม่เติบโตไปตามคาด

ขณะเดียวกันยอดขายยังคงมีการเติบโตที่สูงเนื่องมาจากยอดขายจากต่างประเทศที่เติบโตในระดับ Double Digit ในส่วนของต้นทุนมองว่าจะมีการปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยจากส่วนของวัตถุดิบที่บริษัทต้องจัดหามาทดแทนวัตถุดิบจากประเทศจีนทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 65.6% เป็น 66% ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลงเหลือ 34% จาก 35.1%

ด้านค่าใช้จ่ายในการบริหาร บริษัทยังคงมั่นใจว่าจะสามารถคงสัดส่วนค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไว้ได้ที่ไม่เกิน 20% ต่อยอดขาย ทำให้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้อยู่ที่ 3,701.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.7% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ทำให้ทั้งปีบริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 2,212.7 ล้านบาท ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 3.3 จากปีที่แล้ว

ดังนั้นยังคงแนะนำ “ซื้อ” โดยมีราคาเป้าหมายปี 2563 ที่ 37.25 บาท แม้จะถูกกดดันด้วยปัจจัยการแพร่ระบาดของไวรัสที่ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวลง แต่ TOA ยังคงมั่นใจในแผนการดำเนินงาน รวมถึงยอดขายในประเทศที่แม้จะอ่อนตัวลง แต่ในต่างประเทศยังคงเติบโตโดดเด่น และเป็นไปตามแผนการที่วางเอาไว้ อีกทั้งได้เตรียมพร้อมพิจารณาปรับแผนการดำเนินงานในอนาคต

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 1. บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด 608,400,000 หุ้น 29.99%
 2. นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ 182,600,000 หุ้น   9.00%
 3. นายณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ 182,600,000 หุ้น   9.00%
 4. นางบุศทรี หวั่งหลี                                 182,600,000 หุ้น     9.00%
 5. นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ 182,600,000 หุ้น   9.00%

รายชื่อกรรมการ

 1. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ
 2. นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการบริหาร
 3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ
 4. นางละออ ตั้งคารวคุณ รองประธานกรรมการ
 5. นายประกรณ์ เมฆจำเริญ กรรมการผู้จัดการใหญ่
 6. นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ กรรมการ

Back to top button