สนองตัว

วันนี้เป็นวันกุ้ยอิ่ว ราศีในวันนี้แจ่มใสพอสมควร การงานของคนส่วนใหญ่จะกระเตื้องขึ้น แต่อย่าใจเร็วด่วนได้เกินไป ควรพึ่งตัวเองให้มากที่สุด ส่วนธุรกิจวันนี้ ควรยึดหลักแห่งความเผชิญต่อความจริง แก้ไขสิ่งบกพร่องเสียก็จะสมความปรารถนา ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน เมื่อมีดีเด่นก็ย่อมมีศัตรูเป็นเงาตามตัว ป้องกันการเสียทรัพย์ การงานอาจมีอุปสรรค จงอย่าใจร้อน ทุกอย่างหวังผลในภายข้างหน้า


โหงวเฮ้งหุ้น

บ้างยอมใช้จ่ายจับทรัพยากร

ยอมเดือดร้อนหยิบยืนมามหาศาล

เพื่อซื้อสิ่งหมายปองตามต้องการ

อยากทะยานสนองตัวชั่วครู่เดียว

วันนี้เป็นวันกุ้ยอิ่ว ราศีในวันนี้แจ่มใสพอสมควร การงานของคนส่วนใหญ่จะกระเตื้องขึ้น แต่อย่าใจเร็วด่วนได้เกินไป ควรพึ่งตัวเองให้มากที่สุด ส่วนธุรกิจวันนี้ ควรยึดหลักแห่งความเผชิญต่อความจริง แก้ไขสิ่งบกพร่องเสียก็จะสมความปรารถนา ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน เมื่อมีดีเด่นก็ย่อมมีศัตรูเป็นเงาตามตัว ป้องกันการเสียทรัพย์ การงานอาจมีอุปสรรค จงอย่าใจร้อน ทุกอย่างหวังผลในภายข้างหน้า

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ CPF หรือ JAS

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ PCSGH และ INGRS

คติวันนี้ “ชีวิตคนเรามีเส้นแบ่งเสมอ ว่าอะไรที่ควรหรือไม่ควร”

Back to top button