NNCL กำไรเริ่ด

คุณค่าบริษัท พัฒนาการในการทำกำไรดีต่อเนื่อง สำหรับ บริษ …


คุณค่าบริษัท

พัฒนาการในการทำกำไรดีต่อเนื่อง สำหรับ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) หรือ NNCL พบว่า รายงานผลการดำเนินงานในงวดไตรมาส 3 ปี 2563 และงวด 9 เดือนแรก สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ออกมาสามารถทำกำไรเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง

ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทมีรายได้รวมขยับขึ้นมาอยู่ที่ 247.43 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน 196.83 ล้านบาท เป็นผลจากมีรายได้จากการขายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เข้ามาจำนวน 53.26 ล้านบาท ประกอบกับรายได้จาการให้ใช้พื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น และในส่วนของกลุ่มรายได้อื่น ประกอบด้วยรายได้เงินอุดหนุนรัฐบาล จำนวน 6.2 ล้านบาท ผลดังกล่าวส่งผลให้บริษัทสามารถทำกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 106.84 ล้านบาท หรือ 0.05 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อน 85.89 ล้านบาท หรือ 0.04 บาทต่อหุ้น

ขณะที่ ผลการดำเนินงานงวดเก้าเดือนแรก สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทมีรายได้รวมขยับขึ้นมาอยู่ที่ 847.77 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน 586.49 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัททำกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 274.88 ล้านบาท หรือ 0.14 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อน 183.41 ล้านบาท หรือ 0.09 บาทต่อหุ้น เป็นการสะท้อนว่ามีการบริหารจัดการได้อย่างดีเยี่ยม

นอกจากนี้ ด้านฐานะทางการเงินของบริษัทค่อนข้างแข็งแกร่งมาก ซึ่งยิ่งทำให้เห็นว่าสถานการณ์ของบริษัทจะไม่เลวร้ายอย่างแน่นอน โดยการนำสินทรัพย์หมุนเวียนที่มากถึง 1,743.10 ล้านบาท เทียบกับหนี้สินหมุนเวียนเพียง 178.97 ล้านบาท ได้ค่า CURRENT RATIO อยู่ที่ระดับ 9.74 เท่า แสดงว่า บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินมากเกินความจำเป็น จนอาจทำให้เกิดทุนจมเสียด้วยซ้ำ

ส่วนปัญหาหนี้สินของบริษัทไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง เพราะบริษัทมีหนี้สินรวมแค่ 1,145.67 ล้านบาท เมื่อนำมาเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีมากถึง 3,076.95 ล้านบาท ได้ค่า D/E อยู่ที่ระดับ 0.37 เท่า แสดงว่าบริษัทปลอดจากปัญหาหนี้สินมารบกวนจริง ๆ

พร้อมด้วยค่า P/E อยู่ที่ 11.64 เท่า ถือว่าราคาหุ้นยังไม่แพง อีกทั้งอัตราเงินปันผลตอบแทน 4.17%

สิ่งสำคัญบริษัทยังมีกำไรสะสม 579.90 ล้านบาท

ทั้งนี้ NNCL ดูจากฐานะทางการเงินที่ยังแข็งแกร่ง นับว่าน่าเสียดายที่นักลงทุนมองข้ามไป!!!

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  1. นายทวีฉัตร จุฬางกูร 506,006,000 หุ้น   24.70%
  2. บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 255,450,000 หุ้น   12.47%
  3. นายณัฐพล จุฬางกูร 182,234,800 หุ้น  8.90%
  4. น.ส.สรางค์ลักษณ์ จันทวานิช 144,803,805 หุ้น  7.07%
  5. น.ส.รัตนาภรณ์ จันทวานิช   101,723,505 หุ้น 4.97%

รายชื่อกรรมการ

  1. พล.อ.อ.นพพร จันทวานิช ประธานกรรมการ
  2. นายสุทธิพร จันทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ
  3. พล.ต.อ.สมชาย วาณิชเสนี รองประธานกรรมการ
  4. นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา รองประธานกรรมการบริษัท
  5. นางพีรยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณ กรรมการผู้จัดการ, กรรมการ

Back to top button