IIG กำไรแจ๋ว


คุณค่าบริษัท

สืบเนื่องจากทาง บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IIG ประกาศผลการดำเนินงานในปี 2563 โดยสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ออกมาเป็นที่เรียบร้อย ปรากฏว่าทำได้ดี สามารถมีรายได้และกำไรสุทธิเติบโตอย่างแข็งแกร่ง เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีรายได้รวมขยับขึ้นมาอยู่ที่ 553.11 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน 396.00 ล้านบาท เป็นผลจากรายได้จากการขายและการให้บริการให้คำปรึกษาติดตั้งระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงธุรกิจใหม่ที่เพิ่งเริ่มจัดตั้งเพื่อให้บริการด้านการตลาดดิจิทัลเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ผลดังกล่าวทำให้บริษัทมีกำไรในปี 2563 ขยับขึ้นมาอยู่ 62.77 ล้านบาท หรือ 0.74 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อน 46.08 ล้านบาท หรือ 0.91 บาทต่อหุ้น

ขณะเดียวกัน บริษัทมีมติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด สำหรับงวดผลการดำเนินงานประจำปี 2563 (งวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563) เป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล หรือขึ้นเครื่องหมาย (XD) วันที่ 6 พ.ค. 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พ.ค. 2564

ส่วนปัญหาหนี้สินของบริษัทไม่มีอะไรที่ต้องเป็นห่วง เพราะบริษัทมีหนี้สินรวมแค่ 146.19 ล้านบาท เมื่อนำมาเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีอยู่ 487.73 ล้านบาท ได้ค่า D/E อยู่ที่ระดับ 0.29 เท่า แสดงว่าบริษัทไม่มีปัญหาหนี้สินมารบกวนในอนาคตอย่างแน่นอน

ส่วนแนวโน้มในปี 2564 ทาง บล.เคจีไอ คาดว่ากำไรสุทธิจะทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่องที่ 80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27% จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากคาดว่ารายได้จะเติบโตต่อเนื่องอีก 27% จากงวดเดียวกันของปีก่อน เป็น 697 ล้านบาท หนุนจากธุรกิจ CRM เพิ่มขึ้น 30% จากงวดเดียวกันของปีก่อน และ ERP เพิ่มขึ้น 10% จากงวดเดียวกันของปีก่อน

พร้อมกับเชื่อว่าภาพแนวโน้มการทำการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในประเทศไทยจะยังคงดำเนินต่อไป ซึ่งธุรกิจ CRM จะได้รับอานิสงส์จากอัตรา penetration rate ที่ยังต่ำอยู่ในประเทศไทย ในขณะที่ธุรกิจ ERP จะได้แรงหนุนจากวัฏจักรการลงทุนรอบใหม่ เพื่อเปลี่ยนถ่ายไปใช้ระบบ cloud-based นอกจากนี้คาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2564 จะปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.7% จากงวดเดียวกันของปีก่อน เป็น 30.5% เนื่องจากมีการประหยัดต่อขนาดมากขึ้น จากรายได้ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น เชื่อว่า IIG จะได้อานิสงส์จากแนวโน้มที่สดใสของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในประเทศไทย ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมายที่ 30.00 บาท

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  1. นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ 28,516,000 หุ้น 28.52%
  2. นางสาวอรนุช สุวังกูร 10,126,000 หุ้น 10.13%
  3. นายชาญชัย ปัญจมงคล 8,340,000 หุ้น 8.34%
  4. นางสาวรัตติยา รักอำนวยกิจ 5,828,000 หุ้น 5.83%
  5. นางสาวกาญจนา ลิ้มปัญญาเลิศ 5,638,000 หุ้น 5.64%

รายชื่อกรรมการ

  1. นายเพิ่มสุข สุทธินุ่น ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ
  2. นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์, รองประธานกรรมการบริษัท, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  3. น.ส.กาญจนา ลิ้มปัญญาเลิศ กรรมการ
  4. นายธนวุฒิ สุนทรเดชา กรรมการ
  5. นายณัฐเชษฐ์ เทพูปถัมภ์ กรรมการ

Back to top button