COM7 กำไรเด่นต่อเนื่อง


คุณค่าบริษัท

มีการวิเคราะห์กันว่า ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2564 ทาง บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หรือ COM7 สามารถทำได้ราว 483 ล้านบาท เติบโต 68% จากงวดเดียวกันของปีก่อน เหตุปีที่แล้วมีการปิดสาขาในช่วงปลายไตรมาส 1 ปี 2563 และในปีนี้ยังได้รับผลบวกจาก iPhone 12 ที่วางขายล่าช้าในไตรมาส 4 ปี 2563 ทำให้ยังมียอดขายต่อเนื่องมาจนถึงไตรมาส 1 ปี 2564

ประกอบกับได้รับแรงหนุนจากการ Work/Learn from Home จากการระบาดของโควิด-19 ระลอก 2 ลดลงจากไตรมาสก่อน เนื่องจากปกติในไตรมาส 4 เป็น high season รวมทั้งไตรมาสที่ผ่านมายังได้รับปัจจัยบวกจากมาตรการช้อปดีมีคืนของภาครัฐที่ช่วยกระตุ้นยอดขายสินค้า โดยคาดมาร์จิ้นปรับตัวดีขึ้นมาที่ 12.5% จากการขาดแคลนสินค้าทำให้ไม่ต้องทำโปรโมชั่นด้านราคา และสามารถปรับราคาขายรวมทั้งขายสินค้าในรูปแบบ Bundle ที่ทำให้มาร์จิ้นสูงได้ โดยคาดอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ระดับใกล้เคียงกับไตรมาส 4 ปี 2563 ที่ 4.5%

อย่างไรก็ดี ประเมินว่าทาง COM7 ยังคงได้รับอานิสงส์จากสถานการณ์ความต้องการสินค้าไอที

1) สินค้าแบรนด์ Apple ที่ COM7 เป็นผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ในไทยได้รับความนิยมด้วยการครองส่วนแบ่งตลาดอันดับ 1

2) ภาวะชิป (Chip) ในตลาดโลกขาดแคลนจากความต้องการใช้ชิปในหลายอุปกรณ์ รวมถึงราคา Cryptocurrency ที่ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้มีความต้องการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้นจนเกิดการขาดแคลน ส่งผลให้ผู้ค้าปลีกต้องขึ้นราคาสินค้าหรือ Bundle สินค้าเพื่อจำหน่ายเป็นผลดีต่ออัตรากำไรของบริษัท

3) สินค้าเกี่ยวเนื่องกับ 5G อาทิ โทรศัพท์เคลื่อนที่, Gadget ที่คาดจะทยอยวางจำหน่าย คาดว่าจะมีความต้องการสินค้าในกลุ่ม 5G เพิ่มมากขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังต่อเนื่องไปอีก 2 ปีข้างหน้า จากการขยายเครือข่ายที่ครอบคลุมและการทำโปรโมชั่น

ดังนั้น ผลดังกล่าวทำให้ บล.ทิสโก้ คาดว่า COM7 จะยังสามารถเติบโตโดดเด่นกว่าอุตสาหกรรมที่โตเฉลี่ย 9% ต่อปี โดยคาดผลประกอบการของ COM7 เติบโตเฉลี่ย 23% ต่อปี (ปี 2564-2566)

สำหรับปี 2564 คาดกำไรสุทธิอยู่ที่ 2,091 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ในปี 2565 คาดกำไรสุทธิอยู่ที่ 2,616 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25% จากงวดเดียวกันของปีก่อน และในปี 2566 คาดกำไรสุทธิอยู่ที่ 3,159 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ตามลำดับ

ดังนั้น จากการปรับประมาณการผลประกอบการ โดยปรับมูลค่าที่เหมาะสมใหม่สำหรับปี 2564 ของ COM7 อยู่ที่ 66.25 บาท (เดิม 51.50 บาท) แนะนำ “ซื้อ”

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  1. นายสุระ คณิตทวีกุล 300,655,200 หุ้น 25.05%
  2. นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี 225,328,200 หุ้น 18.78%
  3. นายบัญชา พันธุมโกมล 65,146,800 หุ้น 5.43%
  4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 55,391,739 หุ้น 4.62%
  5. น.ส.อารี ปรีชานุกูล 40,600,000 หุ้น 3.38%

รายชื่อกรรมการ

  1. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. นายสุระ คณิตทวีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ
  3. น.ส.อารี ปรีชานุกูล กรรมการ
  4. นายกฤชวัฒน์ วรวานิช กรรมการ
  5. นายคงศักดิ์ บรรณาสถิตกุล กรรมการ

Back to top button