COTTO กำไรกระฉูด!

COTTO นำส่งงบการเงินงวดไตรมาส 2/2564 และงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พบว่าเติบโตก้าวกระโดด


คุณค่าบริษัท

บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ COTTO นำส่งงบการเงินงวดไตรมาส 2/2564 และงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พบว่าเติบโตก้าวกระโดด สวนทางกับสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังกดดันภาวะเศรษฐกิจและการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน

สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการขยับขึ้นมาอยู่ที่ 2,806.91 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน 2,425.30 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 177.13 ล้านบาท หรือ 0.03 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อน 41.40 ล้านบาท หรือ 0.01 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้เป็นผลจากปริมาณการขายที่สูงขึ้นจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในภาคต่างจังหวัด รวมถึงบริษัทยังคงสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการบริหารและการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตได้ดีอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรก สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการขยับขึ้นมาอยู่ที่ 5,612.63 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน 5,017.79 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 364.19 ล้านบาท หรือ 0.06 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อน 166.21 ล้านบาท หรือ 0.03 บาทต่อหุ้น

โดยผลการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นบริษัทมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น จากปริมาณการขายกระเบื้องเซรามิกทั้งในประเทศและส่งออก โดยในครึ่งปีแรกของปี 2564 อยู่ที่ 34.9 ล้านตารางเมตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากความต้องการสินค้าที่เพิ่มขึ้น และ EBITDA เพิ่มขึ้น 39% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

อีกทั้งเมื่อดูฐานะทางการเงินของบริษัทถือว่าแข็งแกร่งมาก เพราะสินทรัพย์หมุนเวียนมีมากถึง 5,769.98 ล้านบาท เทียบกับหนี้สินหมุนเวียนเพียง 1,879.96 ล้านบาท ได้ค่า CURRENT RATIO อยู่ที่ระดับ 3.07 เท่า ถือว่าบริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินมากเกินความจำเป็นเสียด้วยซ้ำ ซึ่งจะก่อเกิดทุนจมได้หากไม่มีการขยายธุรกิจหรือการลงทุนใด ๆ

ส่วนปัญหาหนี้สินของบริษัทไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง เพราะบริษัทมีหนี้สินรวมแค่ 2,564.57 ล้านบาท เมื่อนำมาเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นมีมากถึง 9,003.24 ล้านบาท ได้ค่า D/E อยู่ที่ระดับ 0.28 เท่า แสดงให้เห็นว่าทางบริษัทปลอดหนี้สินมากอย่างหายห่วงที่จะมารบกวน

ทั้งนี้ หากดูข้อมูลข้างต้น COTTO เป็นอีกหนึ่งหุ้นที่มีพื้นฐานดี!!

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  1. บริษัท เซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด 4,934,046,562 หุ้น 82.75%
  2. นายวงศ์วุฒิ วุฑฒินันท์ 108,608,848 หุ้น 1.82%
  3. นายบุญชัย พิพัฒนศิริกุล 37,500,000 หุ้น 0.63%
  4. นายสุรพงษ์ เล็กศรีสมพงษ์ 24,500,000 หุ้น 0.41%
  5. กองมรดก นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ 21,485,609 หุ้น 0.36%

รายชื่อกรรมการ

  1. นายนิธิ ภัทรโชค ประธานกรรมการ
  2. นายนำพล มลิชัย กรรมการผู้จัดการ กรรมการ
  3. นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ กรรมการ
  4. นายเชาวลิต เอกบุตร กรรมการ
  5. นางนันทสิริ อัสสกุล กรรมการ

Back to top button