เปิดโผ 15 หุ้นไตรมาส 2 “กำไร” โตกว่า 10 เท่าตัว!

ข่าวหุ้นธุรกิจ รวบรวมข้อมูลผลประกอบการไตรมาส 2 ของบจ.ที่ออกมาสามารถทำกำไรเติบโตก้าวกระโดดกว่า 10 เท่าตัว เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน


เส้นทางนักลงทุน

หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ รวบรวมข้อมูลบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประเด็นของผลการรายงานผลประกอบการในไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ออกมาสามารถทำกำไรสุทธิเติบโตก้าวกระโดด (กว่า 1,000% หรือกว่า 10 เท่าตัว) เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ

ผลปรากฏว่ามีอยู่ 15 หลักทรัพย์ ได้แก่ WORK, IVL, CSP, ACG, TGPRO, PAP, HFT, THE, VIH, SISB, PTTGC, RCL, SGP, M-CHAI และ VPO ตามลำดับเรียงจากการเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์มากมาน้อย

บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ WORK รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 154.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,505.23% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 2.03 ล้านบาท ซึ่งหลักมาจากรายได้จากธุรกิจรายการโทรทัศน์ ประกอบด้วยรายได้จากการขายโฆษณาและโปรโมทในช่วงเวลาต่างๆของสถานีโทรทัศน์ของบริษัท (ช่อง WORKPOINT) และช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆของบริษัท รวมถึงรายได้จากการให้เช่าช่วงเวลาให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อออกอากาศรายการโทรทัศน์ในช่อง WORKPOINT, รายได้จากการรับจ้างผลิตรายการเพื่อออกอากาศในช่อง WORKPOINT และรายได้จากการจำหน่ายลิขสิทธิ์รายการไปยังต่างประเทศ

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 8,339.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,332.48% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 153.51 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากปริมาณผลิต 3.6 ล้านตันเพิ่มขึ้น 12% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ตามด้วย Core EBITDA ปรับดีขึ้นมาเป็น 132 ดอลลาร์ต่อตัน เพิ่มขึ้น 43% จากงวดเดียวกันของปีก่อน มาจากธุรกิจ Combined PET และ Integrated Oxides and Derivatives ที่ดีขึ้น

ขณะที่ ธุรกิจ Combined PET มี Core EBITDA ที่ 319 ล้านเหรียญฯ เพิ่มขึ้น 42% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ดีขึ้นจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นจาก seasonal และ ธุรกิจ IOD มี Core EBITDA ที่ 99 ล้านเหรียญฯ เพิ่มขึ้น 423% จากงวดเดียวกันของปีก่อน จากกลับมาดำเนินงานปกติของโรง cracker หลังจากไตรมาส 1 ปี 2564 ถูกผลกระทบจากสภาพอากาศ และราคาของ MTBE ปรับดีขึ้นตามราคาน้ำมันเบนซินที่ปรับเพิ่มขึ้น

บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CSP รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 88.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,098.97% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 1.69 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากรายได้จากการขายจำนวน 579.17ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 78.61 ล้านบาท หรือ 15.70% สาเหตุมาจากราคาขายสินค้าถัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 61.69% เนื่องด้วยราคาตลาดของเหล็กปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ ACG รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 7.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,395.25% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 0.21 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากรายได้จากส่วนงานจำหน่ายรถยนต์และอุปกรณ์ตกแตงเพิ่มขึ้น ตามด้วยรายได้จากส่วนงานบริการซ่อมบำรุงและจำหน่ายอะไหล่เพิ่มขึ้น และรายได้ค่านายหน้าเพิ่มขึ้น

บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TGPRO รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 34.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,215.41% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 1.04 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคาขายและไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทได้งานโครงการที่เป็นท่ออุตสาหกรรมแลกเปลี่ยนความร้อนซึ่งมีอัตรากำไรที่สูงกว่าท่อประเภทอื่นฯ

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) หรือ  PAP รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 267.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,641.01% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 9.76 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้น โดยผลมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาขายเฉลี่ยที่สูงขึ้นกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นไปตามราคาเหล็กโลกที่ปรับตัวขึ้นอย่างมาก

ขณะเดียวกันอัตรากำไรขั้นต้นของรายได้รวมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันกับปีก่อน เป็นผลมาจากทิศทางราคาเหล็กโลกและราคาเหล็กในประเทศที่มีทิศทางปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมถึงการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือและลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ HFT รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 124.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,074.55% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 5.71 ล้านบาท สาเหตุที่สามารถทำให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายได้เกิดจากทีมบริหารมีการบริหารต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต

บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ THE รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 360.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,805.39% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 18.90 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณการขายเหล็กในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นมากประมาณ 83.98% โดยจากวัตถุดิบเหล็กจากต่างประเทศที่จะมีการนำเข้ามาในประเทศลดลง มีผลมาจากการขนส่งได้รับผลกระทบจากโรคระบาดใหม่ไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลให้ปริมาณเหล็กในประเทศขาดแคลน และราคาขายโดยเฉลี่ยทั้งไตรมาสก็เพิ่มขึ้น

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) หรือ VIH รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 275.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,645.18% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 15.80 ล้านบาท ซึ่งเป็นจากรายได้จากกิจการโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น เป็นผลจากรายได้จากการให้บริการตรวจคัดกรองและรักษาผู้ป่วยโควิด-19 รวมถึงความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกเหนือจากข้อมูลข้างต้นสามารถดูตัวเลขบริษัทสามารถทำกำไรสุทธิโตกว่า 10 เท่าตัว เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนจากตารางประกอบ

อย่างไรก็ตามจากกำไรสุทธิโตก้าวกระโดดในช่วงไตรมาส 2 ปี 2564 ของหุ้นข้างต้น เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีฐานต่ำเท่านั้น แต่ยังต้องพิสูจน์ในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 อีกว่าจะฝ่าวิกฤติโควิด-19 ที่มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากกว่า 2 หมื่นรายต่อวันไปได้อีกหรือไม่เพราะอย่าลืมว่าในช่วงไตรมาส 3 ปี 2564 ในภาวะล็อกดาวน์เข้มข้น

Back to top button