คุณค่า

วันนี้เป็นวันแกชิง มีอุปสรรคจะได้คนช่วยเหลืออุปถัมภ์ การทุ่มเทกำลังกาย ใจ และเงินทุนต่อธุรกิจหรือการงานนั้น ควรคาดคะเนสังเกตให้ถ้วนถี่เสียก่อน


โหงวเฮ้งหุ้น

จงพอใจในสิ่งที่เรามี

ภูมิใจในสิ่งที่เราเป็น

เห็นคุณค่าสิ่งที่เราทำ

วันนี้เป็นวันแกชิง บรรยากาศโดยทั่วไปยังแจ่มใส มีอุปสรรคจะได้คนช่วยเหลืออุปถัมภ์ การทุ่มเทกำลังกาย ใจ และเงินทุนต่อธุรกิจหรือการงานนั้น ควรคาดคะเนสังเกตให้ถ้วนถี่เสียก่อน

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ SCGP หรือ TEAMG

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ COLOR และ UKEM

คติวันนี้ เมื่อสติมา..ปัญญาเกิด

Back to top button