JR เดินหน้าประมูลงานเพิ่มแบ็กล็อก

JR เดินหน้าประมูลงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งใน Q3/64 จะมีการเข้าประมูลราว 200 ล้านบาท และในปี 2565 ยังมีงานที่จะเข้าประมูลอีกราว 7 พันล้านบาท


คุณค่าบริษัท 

บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ JR เดินหน้าประมูลงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในไตรมาส 4 ปี 2564 จะมีการเข้าประมูลราว 200 ล้านบาท เป็นงานวางระบบไฟฟ้า 180 ล้านบาท และงานวางระบบสื่อสาร 19 ล้านบาท ขณะเดียวกันในปี 2565 ยังมีงานที่จะเข้าประมูลอีกราว 7 พันล้านบาท แบ่งเป็นงานวางระบบไฟฟ้า 6.7 พันล้านบาท และงานวางระบบสื่อสาร 480 ล้านบาท

ทั้งนี้ เพื่อเดินหน้าสร้างผลงานให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยาวนาน หลังจากมีการประเมินว่าผลประกอบการในไตรมาส 3 ปี 2564 คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องจากการเริ่มเข้าส่งมอบงานได้ตามปกติและมีงาน Access Node CAT THIX Bangrak ที่ได้เซ็นสัญญาอีกราว 87 ล้านบาท และงานระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศอีก 15 ล้านบาท

โดย ณ สิ้นสุดเดือน มิ.ย. 2564 บริษัทมี Backlog อยู่ที่ 5.3 พันล้านบาท ทยอยรับรู้ต่อเนื่องถึงปี 2567 โดยจะมีการทยอยรับรู้ในปีนี้ราว 1.4 พันล้านบาท ขณะที่ในปี 2565 รับรู้ราว 2.5 พันล้านบาท ส่วนในปี 2566 รับรู้ราว 1.1 พันล้านบาท และปี 2567 รับรู้ราว 106 ล้านบาท

นอกจากนี้ ด้านงานโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพูเฟส 2 มูลค่ากว่า 6,000 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบและวางแผน โดยคาดว่าจะประกาศผลได้ในช่วงต้นปี 2565 ซึ่งจะเข้ามาช่วยสร้างการเติบโตให้กับบริษัทได้ในอนาคต

รวมถึงบริษัทยังใช้ความเป็น Engineering Base และ IT Solution Base ซึ่งเป็นจุดแข็งของบริษัทในการขยายงานไปยังประเภท Oil&Gas มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันเริ่มมีกลุ่มลูกค้าและรายได้เข้ามาแล้ว

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าบริษัทยังเติบโตได้อย่างแข็งแรงระยะยาว!!

ส่วนผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาบริษัทถือว่าเติบโตต่อเนื่องจากปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิ 60.75 ล้านบาท ต่อมาในปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิ 88.17 ล้านบาท และในครึ่งแรกของปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิ 124.38 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทมีความสามารถในการทำกำไร

สิ่งสำคัญเมื่อวิเคราะห์ฐานะทางการเงินเพื่อเป็นตัวแปรในการตัดสินใจต่อการลงทุน พบว่าฐานะทางการเงินของบริษัทค่อนข้างแข็งแกร่ง เพราะบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนมากถึง 2,588.68 ล้านบาท เมื่อนำมาเทียบกับหนี้สินหมุนเวียนเพียง 1,278.36 ล้านบาท ได้ค่า CURRENT RATIO อยู่ที่ระดับ 2.03 เท่า ถือว่าสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทมากพอสมควรในการขยายกิจการ

ส่วนหนี้สินของบริษัทไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วง เพราะบริษัทมีหนี้สินรวม 1,353.83 ล้านบาท เมื่อนำมาเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นมากถึง 1,534.54 ล้านบาท ได้ค่า D/E อยู่ที่ระดับ 0.88 เท่า แสดงว่าปัญหาหนี้สินยังไม่น่าเป็นห่วง ที่สำคัญบริษัทสามารถทำกำไรได้อย่างแข็งแกร่ง

JR ถือเป็นบริษัทสามารถทำกำไรได้โดดเด่นจากงานเต็มมือรองรับ!!!

….

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  1. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ 169,391,400 หุ้น 22.29%
  2. นางปรียาภรณ์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ 84,147,218 หุ้น 11.07%
  3. นายธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ 73,571,958 หุ้น 9.68%
  4. นายภาวีร์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ 49,847,440 หุ้น 6.56%
  5. นางณัฏฐญา นากะพันธ์ 37,153,400 หุ้น 4.89%

รายชื่อกรรมการ

  1. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ
  2. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ
  3. นายสุรเดช อุทัยรัตน์ กรรมการ
  4. นายบันดาล พงศ์ศาสตร์ กรรมการ
  5. นายศักดา เปรุนาวิน กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ

Back to top button