ปัจจุบัน

วันนี้เป็นวันกีเบ้า ประกอบกิจการเป็นไปตามความสามารถ ทำอะไรอย่าใจร้อนและประมาท มีความคึกคักในด้านธุรกิจ มีไหวพริบจะสมหวังได้โดยง่าย


โหงวเฮ้งหุ้น

อดีตควรจะปล่อยไว้ตามอดีต…

อนาคตควรปล่อยไว้ตามกาลของมัน

ปัจจุบันเท่านั้นจะสำเร็จประโยชน์ได้

เหตุอยู่ในฐานะที่ควรทำได้ไม่สุดวิสัย

วันนี้เป็นวันกีเบ้า วันนี้ดวงประจำวันธรรมดาสามัญ ประกอบกิจการเป็นไปตามความสามารถ ทำอะไรอย่าใจร้อนและประมาท มีความคึกคักในด้านธุรกิจ มีไหวพริบจะสมหวังได้โดยง่าย

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ TNP หรือ GLOBAL

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ TTA และ PSL

คติวันนี้ “การยึดติด เท่ากับผูกมัด”

Back to top button