การเริ่มต้น

วันนี้เป็นวันกุ้ยไห แม้จะเป็นวันดีมีศรี ไม่ควรประกอบพิธีมงคลสมรส ธุรกิจการคล่องตัวพอสมควรจะมีเรื่องวุ่น ๆ บ้างก็เพียงส่วนน้อย


โหงวเฮ้งหุ้น

สิ่งที่ไม่ได้เริ่มต้นขึ้นในวันนี้..

ไม่มีทางจะสำเร็จในวันพรุ่งนี้

วันนี้เป็นวันกุ้ยไห แม้จะเป็นวันดีมีศรี แต่เพียงเหมาะในการประกอบพิธีเปิดกิจการค้าและการเดินทาง ไม่ควรประ กอบพิธีมงคลสมรส ธุรกิจการคล่องตัวพอสมควรจะมีเรื่องวุ่น ๆ บ้างก็เพียงส่วนน้อย

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ PTTGC หรือ PTT

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ MTC และ AMANAH

คติวันนี้ “ปัญญาต้องมาด้วยสติ”

Back to top button